Medical laboratory

Medical Laboratory Gyncentrum was created to provide the patients of Gyncentrum Infertility Clinic with comprehensive medical care and a wide range of blood, hormone, and viral tests. We know how important role the prompt diagnosis plays in fertility treatment. Thus, laboratory tests are performed at Gyncentrum Clinic and their result are shortly available for the patients.

The following tests can be carried out in Medical Laboratory Gyncentrum:

Hormone tests
 • FSH
 • LH
 • Prolaktyna
 • TSH
 • T4
 • T3
 • f-T3
 • f-T4
 • Endomysium IgA-IF
 • Endomysium IgG-IF
 • Anty-TG
 • Anty-TPO
 • Anty-TSH
 • Insulina
 • Osteokalcyna
 • Kalcytonina
Genetic tests
 • Kariotyp – badanie cytogenetyczne (krew obwodowa)
 • Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska met. PCR
 • Mukowiscydoza (met. PCR) 205 mutacji, w tym 8 najczęściej spotykanych
 • Azoospermia met. PCR
 • Czynnik V Leiden (met. PCR)
 • Nadkrzepliwość wrodzona Gen F2, F5 (czynnik V Leiden + mutacja 20210 G-A genu protrombiny met. PCR)
 • Badanie polimorfizmu APA 1 W GENIE IGF 2
 • Mikrodelecje chromosomu Y (AZF, gr. 51)
 • Mutacja 20210 G-A genu protrombiny (met. PCR)
 • Amniopunkcja z badaniem kariotypu (badanie cytogenetyczne z pł. owodniowego)
 • FISH “SZYBKI TEST” Badanie cytogenetyczne z płynu owodniowego dopłata do zabiegu amniopunkcji
 • Termolabilny wariant MTHFR
Immunologic tests
 • Anty plemniki
 • Anty jajniki
 • Anty kardiolipina (ACLA screen)
 • ACLA IgG (przy dodatnim screen)
 • ACLA IgA (przy dodatnim scren)
 • przeciwciała anty-Annexin
 • przeciwciała anty-Trombin
Viral tests
 • Chl.trachomatis IgA
 • Chl.trachomatis IgG
 • Chl.trachomatis IgA – IB
 • Chl.trachomatis IgG – IB
 • Chl.trachomatis – antygen
 • Parwowirus B-19 IgG
 • Parwowirus B-19 IgM
 • VZV IgG
 • VZV IgM
 • VZV IgA
 • VZV KFR
 • VZV – awidność IgG
 • HBsAg
 • Anty HBs
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • Rubella – awidność IgG
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • CMV – awidność IgG
 • VDRL (RRR)
 • TPPA
 • FTA – ABS
 • Kiła IgG+IgM, IgM
 • Kiła IgG – WB
 • Kiła IgM – WB
 • HIV 1/2 + Ag p24
Parasitology
 • Toxoplazmoza IgG
 • Toxoplazmoza IgM
 • Toxoplazmoza IgA
 • Toxoplazmoza IgE
 • Toxoplazmoza KFR
 • Toxoplazmoza – awidność IgG
Bacteriological tests
 • Trichomona vaginalis
 • Wymaz z pochwy
 • Wymaz w kierunku GBS
 • Wymaz w kierunku Candida
 • Wymaz w kierunku GO
 • Mycoplasma i Ureaplasma
Molecular biology tests
 • NA CMV
 • DNA VZV
 • DNA VZV
 • DNA Chl. trachomatis
 • DNA Neisseria gonorrhoeae
 • DNA Mycoplasma genitaliom
 • DNA HPV high risk
 • DNA HPV low risk
 • DNA Parwoworus B19