Test NIFTY

Kompleksowy test prenatalny będący inwestycją w zdrowie Twojego dziecka.

test-nifty

Masz pytania?
skontaktuj się z nami!

Odmienił diagnostykę prenatalną

NIFTY to nieinwazyjny, całkowicie bezpieczny test prenatalny opracowany przez chińską firmę BGI, wykrywający nieprawidłowości genetyczne dziecka, takie jak ryzyko wystąpienia trisomii (np. zespołu Downa, Edwardsa, Patau), wybranych zespołów mikrodelecyjnych czy zaburzeń liczby chromosomów. Ponadto test NIFTY może wskazać przyszłym rodzicom płeć dziecka. Można wykonać go już od 10. tygodnia ciąży, również wtedy, gdy jest ona mnoga.

Wyżej wymienione nieprawidłowości mogą wystąpić w każdej ciąży i nie zależą jedynie od uwarunkowań genetycznych rodziców. Test NIFTY jest zalecany wszystkim kobietom spodziewającym się dziecka.

Testowi NIFTY powinny poddać się przede wszystkim przyszłe mamy mające 35 lat lub więcej, u których inne badanie przesiewowe wykonane w pierwszym trymestrze ciąży wykazało wysokie ryzyko aneuploidii oraz kobiety ze stwierdzonymi zaburzeniami chromosomów u siebie lub w rodzinie.

Jak działa NIFTY?

Badanie wymaga jedynie pobrania 10 ml próbki krwi matki analogicznie do badania morfologicznego. Diagnostyka tą metodą jest możliwa dzięki temu, że podczas ciąży w krwioobiegu matki krążą zarówno jej wolne fragmenty DNA, jak i dziecka. Dzięki NIFTY jesteśmy w stanie poddać te fragmenty analizie w celu wykrycia nieprawidłowości chromosomalnych płodu. Wyniki testu są dostępne po 6-10. dniach. Jeśli analiza wykryje nadmiary bądź deficyty w badanym DNA, wówczas mówimy o anomalii genetycznej.

NIFTY pozwala na wysoce dokładne wyniki niezależnie od objawów klinicznych Pacjentki.

Należy pamiętać, że w niektórych sytuacjach klinicznych, np. gdy obserwowane są nieprawidłowości rozwojowe dziecka za pomocą USG, wskazane jest przeprowadzenie analizy dotyczącej wszystkich chromosomów płodu tradycyjną metodą inwazyjną. Najlepsze i najdokładniejsze badania ciążowe to te w połączeniu z innymi metodami prenatalnych badań przesiewowych.

Zalety testu NIFTY

 • Wysoki wskaźnik dokładności – udowodnione ponad 99% dokładności w wykrywaniu najpowszechniejszych trisomii, na podstawie badań przeprowadzonych na 147,000 ciężarnych.
 • Bezpieczeństwo – test jest nieinwazyjny, nie istnieje ryzyko poronienia.
 • Prostota – test wymaga pobrania małej próbki krwi od matki (10 ml). Dostępny jest już od 10. tygodnia ciąży.
 • Zmniejszenie liczby badań inwazyjnych ze względu na dokładność wyniku.

Jakie są wskazania do wykonania testu NIFTY?

Badanie jest odpowiednie dla każdej kobiety, niezależnie od wieku lub ustalonego ryzyka genetycznego. W szczególności jednak poleca się go kobietom, które:

 • w momencie porodu będą miały 35 lat lub więcej,
 • ze względu na przeciwwskazania, jak np. łożysko przodujące, ryzyko poronienia, zakażenie HBV, nie powinny wykonywać badań inwazyjnych,
 • poddały się badaniom kontrolnym, lecz potrzebują upewnić się, że stan zdrowia ich dziecka jest w normie,
 • poddały się zapłodnieniu metodą in vitro lub w ich życiu miały miejsce poronienia.
Skuteczność
Metoda
Inwazyjna (tak / nie)
Ryzyko poronienia
Wyniki fałszywe dodatnie
Wykrywalność
Wiek płodu (tygodnie)
Badania biochemiczne krwi matki
nie
nie
5%
60-80%
11-13

14-20
USG płodu (NT)
nie
nie
5%
60-80%
11-13
NIFTY™
nie
nie
<0.5%
>99%
10-24
Biopsja kosmówki
tak
1-2%
>99%
10-13
Amniopunkcja
tak
1-2%
>99%
16-21
Kordocenteza
tak
1-2%
>99%
20-28

Kiedy nie powinno się wykonywać testu NIFTY?

Test NIFTY nie jest odpowiedni dla kobiet, u których:

 • występuje mozaikowatość jej oraz dziecka i/lub łożyska (mieszanina komórek chromosomowo normalnych i nieprawidłowych w ciąży).
 • występuje zrównoważona lub niezrównoważona translokacja i inwersja chromosomów.
 • przeprowadzono transfuzję krwi w ciągu roku przed datą badania.
 • dokonano przeszczepu.
 • przeprowadzono terapię komórkami macierzystymi w ciągu roku przed datą badania.

Test nie jest zalecany w przypadku zespołu znikającego bliźniaka. W takich przypadkach test NIFTY można wykonać tylko wtedy, gdy zatrzymanie rozwoju/śmierć płodu wystąpiły przed 8. tygodniem ciąży i minęło co najmniej 8 tygodni od zatrzymania rozwoju.

Interesuje Cię koszt testu NIFTY?
Zapoznaj się z cennikiem lub skontaktuj z nami!