Test potrójny

Nieinwazyjne oraz bezpieczne badanie zarówno dla matki, jak i dziecka.

Przesiewowe badanie prenatalne polegające na oznaczeniu poziomu AFP, beta-hCG i wolnego estradiolu. Wykonywane w celu oceny ryzyka urodzenia dziecka z wadami genetycznymi lub zespołami chromosomalnymi. Test polega na analizie biochemicznej krwi.

Test potrójny

Interesuje Cię koszt testu potrójnego?
Zapoznaj się z cennikiem lub skontaktuj z naszą infolinią!

Co wykrywa test potrójny?

Test potrójny pozwala oszacować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości wad chromosomowych u płodu tj. Zespół Downa, zespół Edwardsa, wady cewy nerwowej, rozszczep kręgosłupa. Test potrójny nie wykrywa zespołu Patau.

Skuteczność testu potrójnego

Test potrójny wykrywa 7 na 10 płodów z wagą genetyczną. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek odchylenia od normy wskazującego na ryzyko wystąpienia jednej z anomalii, należy rozważyć wykonanie amniopunkcji.

Kiedy należy wykonać test?

Test potrójny wykonuje się pomiędzy 18. a 23. tygodniem ciąży. Badanie można wykonać o dowolnej porze dnia. Nie ma też konieczność bycia na czczo.