Polityka jakości

Informacje dotyczące jakości świadczonych przez Gyncentrum Sp. z o.o. usług.

Nadrzędnym celem Gyncentrum Sp. z o.o. jest świadczenie usług medycznych w zakresie: diagnostyki i leczenia niepłodności oraz metod wspomaganego rozrodu, położnictwa i ginekologii, genetyki, w tym wykonywanie badań genetycznych, endokrynologii, onkologii, urologii, chirurgicznego leczenia specjalistycznego, dermatologii, chirurgii plastycznej, diagnostyki prenatalnej, ultrasonograficznej, echokardiograficznej i laboratoryjnej wraz ze wsparciem psychologicznym oraz dietetycznym; prowadzenie badań klinicznych; Leczenie szpitalne w trybie ,,leczenie jednego dnia” na wysokim, specjalistycznym poziomie, oraz zapewnienie personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych przez nas usług opracowany został System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2015.

Cele związane z poprawą jakości uwzględniają kontekst organizacji i analizę ryzyka osiągnięcia zakładanych celów. Prezes Gyncentrum Sp. z o.o. dla zapewnienia ich realizacji zobowiązuje się do:

 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług medycznych,
 • rozszerzenia wysokospecjalistycznych usług medycznych,
 • stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
 • szacunku do pacjentów, jako stałego elementu naszych działań,
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy personelu,
 • uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług,
 • ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

  W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Prezesa.

  Prezes Gyncentrum Sp. z o.o. zobowiązuje się również do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej polityki.