badania prenatalne na nfz badania prenatalne na nfz

Badania prenatalne
na NFZ

Realizujemy program bezpłatnych badań prenatalnych refundowanych przez NFZ.
Posiadamy najnowszy istniejący na świecie sprzęt, wykorzystujący przełomowe rozwiązania z dziedziny techniki i medycyny, do przeprowadzania badań prenatalnych!

Spis treści:

BADANIA PRENATALNE NA NFZ

Komu przysługują bezpłatne badania prenatalne na NFZ?

5 czerwca 2024 roku w Polsce weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpłatnych badań prenatalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, wszystkie kobiety w ciąży, niezależnie od wieku, mają prawo do korzystania z bezpłatnych badań prenatalnych.

Kobieta, która chce wykonać bezpłatne badania prenatalne na NFZ, musi posiadać skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę. 

Umów badania prenatalne na NFZ
lekarka wystawiająca pacjentce skierowanie na badania prenatalne na NFZ
BADANIA PRENATALNE NA NFZ

Dlaczego badania prenatalne są takie ważne?

Zadaniem badań prenatalnych jest ocena stanu zdrowia nienarodzonego jeszcze dziecka. Wykonując badania w ciąży, możemy ustalić, czy jego dotychczasowy rozwój przebiega prawidłowo oraz czy istnieje ryzyko, że jest ono obciążone jakąś wadą, np. genetyczną. W trakcie badań prenatalnych na NFZ szczegółowo oceniane są poszczególne struktury anatomiczne płodu – serce, nerki, kręgosłup czy ośrodkowy układ nerwowy. Jeśli wynik badania jest niepokojący, diagnostykę prenatalną rozszerza się o badania inwazyjne.

Wykrycie nieprawidłowości jeszcze przed porodem daje lekarzom czas na opracowanie schematu leczenia dziecka, które z uwagi na chorobę może wymagać większej troski już po narodzinach. Rodzice malucha zyskują natomiast czas na oswojenie się z nową sytuacją i zorganizowanie dla niego opieki. Trzeba jednak pamiętać, że 95% dzieci rodzi się zdrowych. Jedynie u 5% z nich badania prenatalne ujawniają nieprawidłowości. Niemniej jednak zdecydowanie warto je wykonywać, właśnie po to, by móc w spokoju cieszyć się ciążą i nadchodzącym rodzicielstwem.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

PTGiP zaleca badania prenatalne wszystkim ciężarnym bez względu na wskazania medyczne.

Oznacza to, że badania prenatalne powinna wykonać każda przyszła mama, bez względu na swój wiek czy obciążenia rodzinne, a nie tylko ta kobieta w ciąży, która znajduje się w grupie tzw. podwyższonego ryzyka.

Umów badania prenatalne na NFZ
20 LAT DOŚWIADCZENIA W DIAGNOSTYCE PRENATALNEJ

Od blisko dwóch dekad zapewniamy przyszłym rodzicom dostęp do zaawansowanej opieki medycznej w okresie ciąży.

Klinika Gyncentrum jest wiodącym ośrodkiem diagnostyki prenatalnej w Polsce. Posiadamy zespół ekspertów w zakresie ginekologii i położnictwa, perinatologii oraz genetyki, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy standard opieki medycznej. Nasi lekarze posiadają certyfikaty zarówno londyńskiej Fundacji Medycyny Płodu (FMF) jak i Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa.

Umów badania prenatalne na NFZ

Jaki jest zakres bezpłatnych badań prenatalnych na NFZ?

Program bezpłatnych badań prenatalnych finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia obejmuje:

 • Dwukrotne USG płodu (wykonane pomiędzy 11. a 13. (+6dni) tygodniem ciąży oraz 18. a 23. tygodniem ciąży) oraz badania biochemiczne (wykonywane w zależności od wieku ciąży – PAPP-A, beta-hCG, AFP, Estriol).
 • Poradę genetyczną w przypadku podejrzenia występowania u dziecka aberracji chromosomowej lub innej wady wrodzonej na podstawie wykonanych badań USG i testów biochemicznych.
 • Badania inwazyjne, takie jak amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kordocenteza wraz z diagnostyką genetyczną (klasyczne badania cytogenetyczne i molekularne) – w zależności od wskazań medycznych oraz opinii lekarza genetyka.
Badania prenatalne

Posiadamy najnowszy istniejący na świecie sprzęt
do wykonania USG 3D/4D

Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować przyszłym mamom badanie prenatalne
na najwyższym poziomie! Jako jedyni wśród prywatnych klinik w Polsce,
posiadamy technologię, która jest najnowsza i najbardziej zaawansowana
na świecie. 
Korzystamy ze sprzętu dla pionierów medycyny, a dzięki wsparciu
sztucznej inteligencji, uzyskujemy pewność diagnostyczną na niespotykanym
wcześniej poziomie, niezależnie od warunków anatomicznych. Nasi specjaliści
z wieloletnim doświadczeniem w połączeniu z najbardziej nowoczesnym sprzętem
to gwarancja najwyższej jakości badań prenatalnych, komfort i bezpieczeństwo
dla wszystkich mam.

Badania prenatalne na NFZ –
dlaczego warto wykonać je w Gyncentrum?

8 2.pdf 2 Badania prenatalne na NFZ

Od 20 lat zapewniamy dostęp do najwyższej jakości opieki medycznej w czasie ciąży.

8 2.pdf 7 Badania prenatalne na NFZ

Naszą kadrę tworzy zespół certyfikowanych specjalistów w zakresie położnictwa, perinatologii i genetyki.

8 2.pdf 8 Badania prenatalne na NFZ

Realizujemy pełen zakres diagnostyki prenatalnej, począwszy od badań ultrasonograficznych oraz echokardiografii, poprzez specjalistyczne testy laboratoryjne.

8 2.pdf 9 Badania prenatalne na NFZ

Prowadzimy poradnictwo genetyczne oraz zapewniamy dostęp do zaawansowanych badań genetycznych.

8 2.pdf 10 Badania prenatalne na NFZ

Dysponujemy nowoczesną pracownią badań prenatalnych z najnowocześniejszym sprzętem na świecie, m.in. Voluson Expert 20 z funkcjonalnościami pozwalającymi na szczegółową analizę struktur anatomicznych już w pierwszym trymestrze ciąży.

8 2.pdf 12 Badania prenatalne na NFZ

Badania prenatalne realizujemy bezpłatnie w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie.

Gdzie wykonasz bezpłatne badania prenatalne na NFZ?

Pierwsze, drugie, trzecie badanie prenatalne.
Co warto wiedzieć?

pacjentka podczas pierwszego badania prenatalnego na NFZ
BADANIA PRENATALNE NA NFZ

Pierwsze badanie prenatalne

Pierwsze badanie prenatalne wykonuje się między 11. tygodniem a 13. tygodniem i 6. dniem ciąży, gdy długość ciemieniowo-siedzeniowa płodu (wskaźnik CRL) ma od 45 do 84 mm. Badania prenatalne wykonywane w pierwszym trymestrze ciąży służą statystycznej ocenie ryzyka wystąpienia wady genetycznej. Sprawdzana jest przede wszystkim anatomia płodu oraz wykonywany jest pomiar przezierności karkowej. Ponadto bada się stężenia stężenia białka PAPP-A i wolnej podjednostki beta-hCG.

Zapamiętaj! Nie są to badania, które dają 100% pewną odpowiedz na pytanie,  czy płód jest zdrowy czy chory. Pozwalają natomiast określić ryzyko urodzenia dziecka z wadą genetyczną. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas przesiewowych badań prenatalnych, lekarz podejmuje decyzję o skierowaniu pacjentki na dalsze badania. Do zaawansowanych metod diagnostycznych należą amniopunkcja, kordocenteza i biopsja kosmówki. Są to badania inwazyjne, obarczone niewielkim ryzykiem powikłań, dlatego wykonuje się je wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
Dowiedz się więcej
Pacjentka podczas drugiego badania prenatalnego na NFZ
BADANIA PRENATALNE NA NFZ

Drugie badanie prenatalne

Drugie badanie prenatalne wykonuje się między 18. a 23. tygodniem i 6 dniem ciąży. Badania w drugim trymestrze ciąży to przede wszystkim jeszcze dokładniejsza ocena anatomii płodu, na podstawie której lekarz może wykluczyć lub potwierdzić wady strukturalne płodu, tj.: wady serca, rozszczep kręgosłupa, rozszczep podniebienia, wady ośrodkowego układu nerwowego i in.

Drugie badanie prenatalne warto uzupełnić o echo serca płodu oceniające budowę klatki piersiowej oraz budowę i funkcjonowanie serca dziecka. Wynik tego badania może zadecydować o dalszym przebiegu ciąży i porodu. Dzieci dotknięte wadami serca powinny bowiem rodzić się w specjalistycznych ośrodkach, w których zaraz po przyjściu na świat zostaną otoczone fachową opieką. Ponadto niektóre choroby kardiologiczne jesteśmy w stanie leczyć jeszcze na etapie prenatalnym, zapewniając tym samym dziecku lepszy start po narodzinach.

Dowiedz się więcej
pacjentka w gabinecie lekarskim podczas trzeciego badania prenatalnego
BADANIA PRENATALNE NA NFZ

Trzecie badanie prenatalne

Trzecie badanie prenatalne nie jest badaniem refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niemniej jednak tak samo istotnym jak dwa poprzednie. Wykonuje się je między 28. a 32. tygodniem ciąży i według Polskiego Towarzystwa Ultrasonograii i Perinatologii powinno być traktowane jako obowiązkowy element diagnostyki prenatalnej.

Warto pamiętać, że po 20. tygodniu ciąży, czyli po drugim badaniu prenatalnym dziecko wciąż rośnie, jego narządy wewnętrzne wciąż intensywnie się rozwijają. W związku z tym niektóre nieprawidłowości, np. w obrębie układu moczowego, pokarmowego czy układu krążenia dopiero wtedy mogą stać się widoczne. Każde z trzech badań prenatalnych ma nieco inną specyfikę i wykonywane jest w innym celu. Dlatego z żadnego z nich nie należy rezygnować/

Dowiedz się więcej
FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące
badań prenatalnych na NFZ

Czy badania prenatalne mogą być na NFZ?

Tak, badania prenatalne mogą być na NFZ. Należy posiadać skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę. 

Kiedy lekarz daje skierowanie na badania prenatalne na NFZ?

Lekarz prowadzący ciążę wystawia skierowanie na badania prenatalne finansowane przez NFZ przede wszystkim wtedy, gdy podejrzewa jakieś  nieprawidłowości w rozwoju dziecka oraz gdy pacjentka spełnia kryteria włączenia do programu bezpłatnych badań prenatalnych.

Co ważne, od 5 czerwca 2024 roku w życie weszła nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Nowelizacja rozporządzenia zakłada zmiany warunków realizacji programu badań prenatalnych polegające na:

 • usunięciu kryterium wieku kobiety jako kryterium kwalifikacji do udziału w programie ze wszystkich etapów programu;
 • usunięciu obecnie obowiązujących kryteriów kwalifikacji do udziału w programie z etapu „Poradnictwo i badania biochemiczne” oraz „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych”;
 • doprecyzowaniu w etapie „Poradnictwo i badania biochemiczne” oraz „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych” terminu, w którym powinny zostać wykonane priorytetowe badania prenatalne.
Na czym polegają badania prenatalne?

Pierwsze badanie prenatalne (badanie prenatalne pierwszego trymestru) przeprowadza się w dwóch celach. Po pierwsze, by sprawdzić budowę poszczególnych struktur ciała dziecka, po drugie, by ocenić ryzyko wystąpienia u niego najczęstszych wad genetycznych (zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Patau’a). Jest ono obliczane za pomocą specjalnego programu komputerowego. Jednym z kluczowych wskaźników branych pod uwagę podczas oceny ryzyka
genetycznego
 jest przezierność fałdu karkowego NT, czyli zbiorniczka płynu zlokalizowanego na karku płodu. W zależności od uzyskanego wyniku przyszła mama może zostać zakwalifikowana do grupy niskiego, średniego bądź wysokiego ryzyka urodzenia dziecka z wadą genetyczną i na tej podstawie może otrzymać skierowanie na inwazyjne badania diagnostyczne lub też nie.

Pierwsze badanie prenatalne składa się z dwóch elementów: badania krwi oraz badania USG (tzw. USG genetyczne). W badaniu krwi oceniany jest poziom wolnej podjednostki beta-HCG oraz białka PAPP-A.

Drugie badanie prenatalne, inaczej USG połówkowe, polega przede wszystkim na szczegółowej ocenie anatomii płodu. Lekarz sprawdza po kolei budowę wszystkich jego organów wewnętrznych oraz części ciała. Mierzy główkę, długość kończyn, budowę twarzy, kręgosłupa, rdzenia kręgowego oraz narządów wewnętrznych w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej.

W którym miesiącu ciąży robi się badania prenatalne na NFZ?

Pierwsze badanie prenatalne wykonuje się między 11. tygodniem a 13. tygodniem i 6. dniem ciąży, gdy długość ciemieniowo-siedzeniowa płodu (wskaźnik CRL) ma od 45 do 84 mm. Natomiast drugie badanie prenatalne wykonuje się między 18. a 23. tygodniem i 6. dniem ciąży.

Zadbaj o zdrowie dziecka,
zanim pojawi się na świecie!
Umów badanie prenatalne na NFZ
w Gyncentrum

  Zadbaj o zdrowie dziecka,
  zanim pojawi się na świecie!

  Umów badania
  prenatalne na NFZ
  w Gyncentrum 

   Dziękujemy za wypełnienie formularza!
   Niebawem skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy dogodny termin badania.

   Umów badanie