Zapobiegnij chorobom sercowo-naczyniowym

Wykonaj panel kardiologiczny i lipidowy w jednym z najlepszych ośrodków diagnostyki genetycznej w Polsce i sprawdź, czy masz predyspozycje do chorób serca lub zaburzeń metabolicznych.
PANELE BADAŃ GENETYCZNYCH

Dlaczego warto wykonać panele genetyczne w kierunku chorób kardiologicznych i metabolicznych?

WHO podaje, że z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego rocznie umiera 17,5 miliona osób. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Polsce z przyczyn kardiologicznych umiera co roku około 175 tysięcy osób. Choroby sercowo-naczyniowe stanowią więc najczęstszą przyczynę śmierci.

Badania genetyczne w Gyncentrum mogą pomóc w określeniu, czy Pacjent posiada predyspozycje do dziedziczenia chorób kardiologicznych i metabolicznych. Diagnostyka dotyczy poszukiwania obecności wariantów prawdopodobnie patogennych i patogennych w badanym zestawie genów.

Wczesne wykrycie czynnika odpowiedzialnego za nasze predyspozycje do chorób sercowo-naczyniowych
umożliwia podjęcie działań profilaktycznych oraz znacząco zmniejsza ryzyko poważnych powikłań.

 

Panel badań genetycznych pozwala przeprowadzić kompleksową diagnostykę genetyczną w zakresie
predyspozycji do najczęstszych schorzeń z zakresu chorób kardiologicznych oraz zaburzeń metabolicznych.

Zakres paneli genetycznych

Badanie genetyczne wykonywane jest z krwi. Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania do badania.
Wystarczy umówić się na badanie oraz udać się do jednego z naszych punktów pobrań.

Panel wrodzonych chorób kardiologicznych obejmuje m.in. taki zakres kliniczny, jak:

 • kardiomiopatia,
 • miopatia,
 • migotanie przedsionków,
 • wady komory międzyprzedsionkowej,
 • wada zastawki aortalnej,
 • wrodzone wady serca,
 • dystrofia mięśniowa Emery’ego-Dreifussa,
 • rodzinna arytmogenna dysplazja,
 • choroba Danona,
 • choroba Naxos,
 • zespół Cantu,
 • miopatia miofibrylarna,
 • podatność na ciężką chorobę wieńcową,
 • rodzinny tętniak aorty piersiowej,
 • wielonarządowy zespół dysfunkcji mięśni gładkich,
 • choroba Moyamoya,
 • choroba Alzheimera,
 • zespół Ehlersa i Danlosa,
 • polimikrogyria,
 • wieloogniskowa dysplazja włóknisto – mięśniowa,
 • neurogenny zespół łopatkowo – strzałkowy typu Kaesera.

Panel wrodzone zaburzenia lipidowe obejmuje m.in. taki zakres kliniczny jak:

 • choroba tangierska,
 • sitosklerolemia,
 • hipertlipoproteinemia,
 • hipercholesterolemia,
 • hipertriglicerydemia,
 • hipobetalipoproteinemia,
 • choroba Norum,
 • choroba rybiego oka,
 • rodzinny niedobór HDL1,
 • choroba Wolmana,
 • choroba spichrzania estrów cholesterolu,
 • niedobór lipazy lipoproteinowej,
 • glumerulopatia lipoproteinowa.

Badanie wykonasz w jednym z naszych oddziałów

OŚRODEK DIAGNOSTYKI GENETYCZNEJ

Dlaczego Gyncentrum?

Gyncentrum jednym z najlepszych ośrodków diagnostyki genetycznej w Polsce.

Laboratorium Gyncentrum to jedno z najnowocześniejszych laboratoriów w Europie. Zespół Laboratorium Gyncentrum tworzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, genetyki i biotechnologii. Pacjenci wykonują u nas badania genetyczne, cytogenetyczne oraz immunologiczne.

Zapobiegnij chorobom sercowo-naczyniowym.

Wykonaj panel genetyczny w Gyncentrum.

Sprawdź, czy masz predyspozycje do chorób sercowo-naczyniowych

Zapobiegnij chorobom
i umów badanie genetyczne w Gyncentrum

  Dziękujemy za wypełnienie formularza

  Niebawem skontaktujemy się z Tobą.

  Strona główna