Badania prenatalne

Gyncentrum – wiodący ośrodek diagnostyki prenatalnej w południowej Polsce

W Gyncentrum wykonujemy pełen zakres diagnostyki prenatalnej, począwszy od badań ultrasonograficzne w I, II i III trymestrze ciąży oraz echokardiografii, poprzez specjalistyczne testy laboratoryjne tj. test PAPPA, NIFTY, HARMONY, po badania inwazyjne tj. amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza. Naszym pacjentom zapewniamy także profesjonalne poradnictwo genetyczne oraz bezpośredni dostęp do genetycznych badań płodu.

Wykonujemy badania prywatnie oraz w ramach kontraktu z NFZ.

badania prenatalne gyncentrum kraków bielsko-biała częstochowa katowice

Zadbaj o zdrowie swojego dziecka od pierwszych dni! Umów się na badanie.

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników zaleca badania prenatalne dla wszystkich ciężarnych niezależnie od wskazań medycznych.

Dlaczego warto nam zaufać?

Od blisko 20 lat zapewniamy przyszłym rodzicom dostęp do najwyższej jakości opieki medycznej w czasie ciąży. Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami w zakresie ginekologii i położnictwa, perinatologii i genetyki. Nasi lekarze posiadają certyfikaty londyńskiej Fundacji Medycyny Płodu (FMF) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, uprawniające do wykonywania badań prenatalnych.

Posiadamy nowoczesną pracownię badań prenatalnych oraz USG 3D/4D HD Live.Korzystamy z najlepszego i najnowocześniejszego sprzętu m.in. Voluson E10 z funkcjonalnością Silouetthe, pozwalającą na dokonanie oceny struktur anatomicznych już w pierwszym trymestrze ciąży.

Zapraszamy na badania prenatalne do naszych ośrodków w Katowicach, Krakowie, Bielsku-Białej i Częstochowie.

Bezpłatne badania prenatalne na NFZ

Realizujemy program bezpłatnych badań prenatalnych refundowanych przez NFZ. Warunkiem udziału w programie jest posiadanie skierowania od lekarza prowadzącego ciążę. Skierowanie mogą otrzymać Pacjentki, które spełniają co najmniej jedno z podstawowych kryteriów kwalifikacji, tj.:

Dowiedz się więcej na temat programu badań prenatalnych refundowanych przez NFZ >>

Badania prenatalne – bezpieczna ciąża i lepszy start dla dziecka

Badania prenatalne to badania płodu przeprowadzane podczas rozwoju wewnątrzmacicznego. Celem diagnostyki prenatalnej jest wczesne rozpoznanie wad rozwojowych u płodu we wczesnym okresie ciąży. Dzięki badaniom prenatalnym można wykryć m.in. zespół Downa, zespół Turnera, zedpół Edwardsa czy wady serca itp.

W 95% przypadków wyniki badań prenatalnych nie dają powodów do niepokoju. W pozostałych 5%, gdy istnieje jakiekolwiek podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w rozwoju płodu, można podjąć właściwe działania dużo wcześniej. Zdiagnozowanie choroby w czasie ciąży pozwala na lepsze przygotowanie się do porodu oraz opracowanie schematu postępowania, gdy dziecko już przyjdzie na świat. Współczesna medycyna dysponuje wiedzą i środkami, które umożliwiają leczenie dziecka jeszcze w życiu płodowym lub zaraz po urodzeniu.

Jakie są wskazania do badań prenatalnych?

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące opieki nad kobietą w ciąży zalecają badania prenatalne dla wszystkich ciężarnych niezależnie od wskazań medycznych. Tak więc wbrew obiegowej opinii, badania prenatalne powinny wykonać nie tylko ciężarne z tzw. grupy wysokiego ryzyka, ale każda kobieta w ciąży, bez względu na wiek czy obciążenie wywiadem genetycznym.

Kiedy wykonać badania prenatalne?

Na każdym etapie rozwoju ciąży, badanie prenatalne ma inną specyfikę. Inny jest też jesgo cel w I trymetrze ciąży, a inny w II i III. Badania prenatalne powinno się wykonywać w ściśle określonych okresach ciąży. To warunek konieczny, gdyż wykonanie badań przed lub po terminie uniemożliwia obliczenie ryzyka wystąpienia wad genetycznych, a wyniki badania nie są wiarygodne.

I trymestr

Kiedy?
Pomiędzy 11 tygodniem, a maksymalnie 13 tygodniem i 6 dniem ciąży.

Jakie badania?

  • USG 3D – potwierdzenie wieku ciążowego, diagnostyka wad płodu, stwierdzenie czy płód jest żywy, określenie kosmówkowości – czynnika determinującego ciążę mnogą. Badanie można nagrać na pendrive.
  • Białko PAPP-A oraz wolna gonadotropina kosmówkowa ßhCG (test podwójny). Te testy biochemiczne umożliwiają określenie ryzyka występowania u dziecka zespołów genetycznych – Downa (trisomia 21), Pataua (trisomia 13), Edwardsa (trisomia 18).
  • W uzasadnionych przypadkach amniopunkcja – inwazyjna metoda diagnostyczna, o wykonaniu której decyduje pacjentka po uzyskaniu informacji o wynikach badań od lekarza wykonującego diagnostykę prenatalną.

II trymestr

Kiedy?
Między 18 a 23 tygodniem i 6 dniem ciąży.

Jakie badania?

  • USG 3D lub 4D – określenie położenia łożyska, ocena każdej części ciała płodu oraz ilości wód płodowych i wielkości płodu. U kobiet zagrożonych przedwczesnym porodem można także zmierzyć długość szyjki macicy poprzez badanie przezpochwowe. Można już zobaczyć rysy twarzy dziecka. Badanie można nagrać na pendrive.
  • Echokardiografia płodu (echo serca) – umożliwia ocenę anatomii serca, ocenę ruchu mięśnia sercowego i zastawek, a także przepływu krwi przez serce dziecka. Dzięki temu możliwe jest wykrycie większości wrodzonych wad serca oraz nieprawidłowości w budowie i funkcji układu krążenia.
  • Test potrójny – wykonywany u ciężarnych, które wcześniej nie robiły badań przesiewowych lub jako uzupełnienie badań z I trymestru.

III trymestr

Kiedy?
Między 30 a 32 tygodniem ciąży.

Jakie badania?

  • USG 3D lub 4D – pomiar wielkości płodu i szacunkowe określenie jego masy, badanie ruchów, ocena łożyska, pomiar ilości wód płodowych, ocena przepływu krwi do łożyska i płodu. Badanie można nagrać na pendrive.

Film z badania prenatalnego – pamiątka na całe życie

Badania prenatalne do doskonała okazja, by uchwycić życie płodowe swojego Maluszka na pamiątkowym filmie. Jeżeli czas pozwoli, istnieje możliwość nagrania krótkiego fragmentu badania ultrasonograficznego na pendrive. Ponieważ badanie prenatalne jest badaniem lekarskim, nigdy całość oceny ultrasonograficznej nie jest nagrywana dla Pacjentów. Ponadto badanie trójwymiarowe oraz nagranie na płycie są dodatkowo płatne. Wynika to z konieczności zastosowania dodatkowych głowic ultrasonograficznych oraz dłuższego czasu badania.

Chęć nagrania filmu na pendrive należy zawsze zgłosić lekarzowi przed rozpoczęciem badania. Film nagrywany jest na nagrywarce zewnętrznej w czasie rzeczywistym, dlatego nie ma możliwości zapisania go po wykonanym badaniu USG.

film z badania usg prenatalnego

Pierwsze badanie prenatalne

Pierwsze badanie prenatalne należy wykonać między 11. tygodniem a 13. tygodniem i 6. dniem ciąży, gdy długość ciemieniowo-siedzeniowa płodu (wskaźnik CRL) wynosi od 45 do 84 mm. Badania prenatalne wykonywane w I trymestrze ciąży polegają na statystycznym szacowaniu ryzyka wystąpienia wad genetycznych. Odbywa się to na podstawie oceny anatomii płodu w badaniu USG, w tym pomiaru przezierności karkowej oraz wyniku tzw. testu podwójnego, czyli stężenia białka PAPP-A i wolnej podjednostki beta-hCG.

Ważne! Metody statystyczne nie dają stuprocentowej pewności, czy płód jest zdrowy czy chory. Pozwalają natomiast właściwie ocenić ryzyko urodzenia dziecka z wadą genetyczną. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas przesiewowych badań prenatalnych, lekarz podejmuje decyzję o dalszej diagnostyce. Do zaawansowanych metod diagnostycznych należą amniopunkcja, kordocenteza i biopsja kosmówki. Są to badania inwazyjne, obarczone ryzykiem powikłań, dlatego wykonuje się je tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą ciężarnej.

Drugie badanie prenatalne

Drugie badanie prenatalne należy wykonać dokładnie między 18 a 23 tygodniem i 6 dniem ciąży. Badania w II trymestrze ciąży to przede wszystkim dokładna ocena anatomii płodu. Na jej podstawie lekarz może wykluczyć lub stwierdzić wady strukturalne płodu, tj.: wady serca, rozszczep kręgosłupa, rozszczep podniebienia, wady ośrodkowego układu nerwowego etc.

Istotnym elementem drugich badań prenatalnych jest echokardiografia. Echo serca płodu jest podstawowym badaniem kardiologicznym wykonywanym u kobiet w ciąży. Badanie służy do oceny anatomii klatki piersiowej i serca płodu oraz jego funkcjonowania. W trakcie badania można zdiagnozować nieprawidłowości budowy i funkcji serca oraz arytmię. Informacje, których dostarcza to badanie mogą zadecydować o dalszym przebiegu ciąży i porodu. Dzieci z wadami serca powinny przychodzić na świat w wyspecjalizowanych ośrodkach, w których natychmiast po porodzie uzyskają fachową pomoc. Współczesna medycyna daje także możliwość wewnątrzmacicznego leczenia chorób kardiologicznych u dziecka. Dzięki tzw. kardiologii prenatalnej w wielu przypadkach nie trzeba kończyć ciąży na długo przed terminem.

Trzecie badanie prenatalne

Trzecie badanie prenatalne należy wykonać między 28. a 32. tygodniem ciąży. Mimo, że nie jest ono refundowane przez NFZ, jest tak samo ważne jak pierwsze i drugie. Co więcej, badanie USG między 28 a 32 tygodniem ciąży, przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii i Perinatologii, jest obowiązkowym elementem prowadzenia ciąży.

Badanie w III trymestrze ciąży, podobnie jak drugie badanie prenatalne, polega przede wszystkim na szczegółowej ocenie anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych. Ponadto sprawdza się, czy wzrost i waga płodu odpowiada wiekowi ciąży. Możliwe jest także wychwycenie patologii ciąży m.in. nieprawidłowej ilości płynu owodniowego, niewydolności łożyska czy infekcji wewnątrzmacicznej, które mogą mieć istotny wpływ na dalszy przebieg ciąży oraz poród.

Badanie w trzecim trymestrze ciąży jest ważnym badaniem uzupełniającym. Nie może jednak zastąpić dokładnego badania anatomii płodu w okresie pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży. Na każdym etapie rozwoju ciąży, badanie ultrasonograficzne ma inną specyfikę. Inny jest też cel badania w I trymetrze ciąży, a inny w II i III – tłumaczy dr n. med. Wioletta Rozmus-Warcholińska.

Gdzie można wykonać badania prenatalne?

Badania prenatalne Katowice
ul. Kościuszki 229
CH Libero, poziom +2
tel. 32 506 57 77
e-mail:info@gyncentrum.pl

Badania prenatalne Kraków
ul. Mehoffera 10
tel. 12 306 73 77
e-mail: infokrakow@gyncentrum.pl

Badania prenatalne Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140
tel. 32 506 57 77
e-mail: infobielsko@gyncentrum.pl

Badania prenatalne Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9
tel. 32 506 57 77
e-mail: infoczestochowa@gyncentrum.pl

Badania prenatalne cena

Koszt badań prenatalnych jest różny. Pacjentki, które spełniają określone warunki mogą poddać się bezpłatnej diagnostyce prenatalnej w ramach programu Narodowego Funduszu Zdrowia. Koszt badań prenatalnych dla kobiet, które nie zakwalifikowały się do programu wynosi od 230 do 400 zł w zależności od trymestru ciąży oraz tego, czy jest to ciąża pojedyncza czy wielopłodowa. NFZ nie pokrywa natomiast kosztów badań prenatalnych typu NIPT, czyli najnowocześniejszych, wykonywanych z krwi matki przesiewowych badań prenatalnych. Ich cena zależy od zastosowanej metody i zakresu badanych zaburzeń. 

Interesują Cię koszty pozostałych badań prenatalnych? Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem lub kontaktu z infolinią Gyncentrum pod nr telefonu 32 506 57 77. 

Jeśli posiadasz odpowiedni pakiet medyczny w ramach prywatnej opieki zdrowotnej w centrum medycznym LUX MED, Medicover, POLMED lub Enel-Med, badania prenatalne wykonasz u nas bezpłatnie.