Cytologia płynna (LBC)

dokładniejsza i bardziej czuła od cytologii tradycyjnej.

Cytologia płynna (LBC)

Cienkowarstwowa cytologia na podłożu płynnym LBC, (ang. Liquid Based Cytology) to nowa technika wykonywania przesiewowych badań w kierunku raka szyjki macicy.

W metodzie tej wymaz z szyjki macicy pobierany jest na specjalne podłoże płynne, a nie na szkiełko. Podłoże płynne minimalizuje ryzyko uszkodzenia komórek oraz pozwala na wyeliminowanie z pobranego materiału niepożądanych elementów tj. śluz, czerwone i białe krwinki, bakterie, które utrudniają dalszą ocenę mikroskopową.

Badania kliniczne dowodzą, iż cienkowarstwowa cytologia płynna (LBC) jest czulsza i dokładniejsza od cytologii klasycznej. Badania porównawcze wykazały także wzrost wykrywalności komórek atypowych (HSIL) oraz spadek odsetka wadliwych próbek podczas, gdy zastosowana została cytologia płynna.

Zalety cytologii płynnej (LBC):

  • Uzyskanie większej liczby i lepszej jakości komórek do diagnostyki
  • Zdecydowanie lepsza jakość uzyskanego preparatu, zwiększająca skuteczność i wiarygodność badania
  • Ograniczenie liczby wyników nieczytelnych oraz fałszywie negatywnych
  • Dwukrotnie większa wykrywalność zmian śródnabłonkowych w stosunku do klasycznej cytologii
  • Możliwość wykonania dodatkowych badań z jednego wymazu tj.: DNA HPV, CINtec PLUS Cytology

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje cytologię płynną, jako metodę zalecaną w przesiewowych badaniach w kierunku raka szyjki macicy. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca wykonywanie przesiewowych badań cytologicznych oraz testu na obecność DNA HPV (HR).

W Laboratorium Genetycznym Gyncentrum wykonasz kompletny panel badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.

BADANIA W KIERUNKU ZAKAŻENIA HPV

HPV DNA 15 (wykrywanie i genotypowanie 15 typów HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 82)

HPV DNA 32 (wykrywanie i genotypowanie 32 typów HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 26, 53, 66, 70, 73, 82, 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 67, 81, 83, 89 )

HPV DNA 37 (wykrywanie i genotywowanie 37 typów HPV: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82, 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 67, 70, 71, 72, 74, 81, 83, 84, 91)

PAKIETY BADAŃ

Cytologia płynna (LBC) + HPV (HR) DNA 15 (wykrywanie i genotypowanie 15 typów HPV)

Cytologia płynna (LBC) + HPV (HR) DNA 15 + CINtec PLUS Cytology (wykrywanie i genotypowanie 15 typów HPV)

Cytologia płynna (LBC) + HPV DNA 37 (wykrywanie i genotywowanie 37 typów HPV)

Cytologia płynna (LBC) + HPV DNA 37 + CINtec PLUS Cytology (wykrywanie i genotywowanie 37 typów HPV)

Cytologia płynna (LBC) + CINtec PLUS Cytology

Zapytaj lekarza, który pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni.

Cytologia płynna (LBC) cena

Interesuje Cię koszt cytologii płynnej (LBC)? Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem lub kontaktu z infolinią Gyncentrum pod nr telefonu 32 506 57 77.