USG piersi

Rak piersi, odpowiednio wcześnie zdiagnozowany, jest całkowicie uleczalny.

Regularne badanie piersi pozwala wykryć zmiany nowotworowe na wczesnym etapie rozwoju.

Sonomammografia jest jednym z elementów profilaktyki oraz wczesnej diagnostyki chorób piersi, w tym raka piersi (sutka). USG piersi jest wykonywane na każdym etapie diagnostyki chorób piersi – od profilaktyki po rozpoznawanie zmian klinicznych (wyczuwalnych,widocznych w innych badaniach obrazowych), a także w celu monitorowania biopsji. Za pomocą sonomammografii specjalista jest w stanie wykryć zarówno zmiany łagodne, jak i nowotwory złośliwe na wczesnym etapie ich rozwoju.

USG Piersi

Na czym polega USG piersi?

USG piersi to nieinwazyjne i bardzo czułe diagnostycznie badanie, najczęściej stosowane jako uzupełnienie mammografii. Jest szczególnie przydatne w przypadku diagnostyki piersi u młodych kobiet. Wykrywa patologiczne guzki w piersiach i węzłach chłonnych, pozwala na różnicowanie charakteru zmian oraz umożliwia cenę stopnia zaawansowania nowotworu. Badanie polega na obrazowaniu wnętrza piersi za pomocą fal akustycznych o częstotliwości od 1 do 10 MHz. Fale wysłane z aparatu USG przenikają do badanych tkanek, odbijają się od nich i przekształcają w impulsy elektryczne, co daje obraz widoczny na ekranie monitora. Fale akustyczne emitowane przez aparat do USG w żaden sposób nie uszkadzają tkanek, dlatego też badanie może być wielokrotnie powtarzane.

W jakim wieku wykonać USG piersi?

Badanie ultrasonograficzne stanowi podstawę profilaktyki raka piersi. Zaleca się, aby kobiety wykonały pierwsze USG piersi pomiędzy 20. a 30. rokiem życia. Po 30. urodzinach na badanie należy zgłaszać się regularnie raz w roku. Kobiety z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku raka piersi powinny wykonywać USG co 6 miesięcy. U kobiet po 40-stce USG piersi stanowi uzupełnienie profilaktycznej mammografii.

Bezwzględnym wskazaniem do wykonania USG piersi są:

 • wyczuwalne podczas samobadania guzki oraz zgrubienia na piersi, wokół sutka i pod pachą
 • powiększone węzły chłonne pod pachami
 • zmiana kształtu lub wielkości piersi
 • wciągnięte, zaczerwienione lub owrzodzone brodawki sutkowe
 • wyciek z brodawki sutkowej
 • ból piersi
 • przebarwienia na piersiach
 • rak piersi w rodzinie
 • mutacja genów BRCA-1 i BRCA-2
 • stosowanie hormonalnej terapii zastępczej
 • kwalifikacja do procedury in vitro
 • uraz piersi
 • podejrzenie występowania ropnia piersi
 • podejrzenie występowania torbieli mlecznej (u kobiet karmiących piersią)
 • obecność przeciwwskazań do mammografii (np. ciąża, zbyt małe piersi)
 • niepokojące zmiany w obrazie mammograficznym

Nie daj się rakowi,
zbadaj piersi!

Co wykrywa USG piersi?

USG diagnozuje zarówno zmiany łagodne jak i nowotwory złośliwe we wczesnym stadium rozwoju. Ponadto za pomocą ultrasonografii możemy monitorować m.in.:

 • zmiany torbielowate
 • mastopatię
 • dysplazję sutka
 • brodawczaki
 • gruczolakowłókniaki

W którym dniu cyklu wykonać USG piersi?

USG piersi można wykonać niezależnie od fazy cyklu miesięcznego. O ile to możliwe warto, aby na badanie zgłosić się zaraz po miesiączce, do 10 dnia cyklu. Wówczas piersi są rozluźnione i mniej obolałe, co dla komfortu Pacjentki podczas badania może mieć znaczenie.

Jak przygotować się do USG piersi?

USG piersi nie wymaga specjalnego przygotowania. Przed przystąpieniem do badania lekarz przeprowadza z pacjentką wywiad medyczny. Specjalista zapyta o takie kwestie jak:

 • wiek
 • datę ostatniej miesiączki
 • przyjmowanie leków hormonalnych
 • przebyte porody i karmienia piersią
 • przypadki raka piersi i jajników w rodzinie
 • wcześniejsze badania i operacje piersi (warto zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną)

Następnie lekarz poleci zdjęcie ubrania i bielizny powyżej pasa. Poprosi o położenie się na plecach z rękami założonymi za głowę. Na obszar piersi nałoży żel, który ułatwia przesuwanie głowicy po skórze. Lekarz stopniowo przesuwa głowicę ultrasonograficzną pod różnymi kątami. W trakcie badania obserwuje budowę piersi, ocenia ich stan i ewentualne zmiany. Podczas badania USG zawsze sprawdzane są obie piersi wraz z węzłami chłonnymi znajdującymi się w dołach pachowych. Wszystkie znalezione w trakcie USG zmiany zostają dokładnie zmierzone i opisane. Na tej podstawie sporządza opis badania, który wraz ze zdjęciami pacjentka otrzyma bezpośrednio po wizycie.

USG piersi – idealne dla młodych kobiet i nie tylko!

W piersiach młodych kobiet dominuje tkanka gruczołowa, która w obrazie mammograficznym nie jest najlepiej widoczna. Dlatego młodym kobietom, z piersiami o strukturze gruczołowej, zaleca się właśnie USG piersi, zamiast mammografii. Dopiero w dalszych latach proporcje te się zmieniają i nad tkanką gruczołową zaczyna dominować tłuszczowa. Wtedy rzeczywiście lepszym narzędziem diagnostycznym jest już mammografia. Nie oznacza to jednak, że USG piersi sprawdza się tylko u 20. – 30-latek.

Na początkowych etapach rozwoju rak piersi przybiera często postać mikrozwapnień, które najlepiej uwidoczni mammografia. Badanie to nie daje jednak możliwości oglądania piersi pod wieloma kontami, tak jak umożliwia to USG. Obraz ultrasonograficzny pozwala także rozróżnić różne rodzaje zmian – zmianę litą od torbieli, złośliwą od łagodnej itp. Starsze pacjentki po wykonanej mammografii i tak kierowane są zatem na USG piersi, w ramach uzupełnienia diagnostyki.

Czy USG piersi jest bezpieczne w ciąży?

USG piersi jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne, dlatego może być wykonywane wielokrotnie, także u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Warto dodać, że statystycznie rak piersi u kobiet w ciąży jest wykrywany nawet 7 miesięcy później niż u kobiet nieciężarnych. Tymczasem fakt, że w chwili rozpoznania znajduje się on w bardziej zaawansowanym stadium rozwoju sprawia, że szanse na powrót do zdrowia takiej kobiety są mniejsze. Istnieje przeświadczenie, że przyszłe mamy oraz kobiety karmiące piersią nie muszą wykonywać USG piersi, ponieważ obecne w nich guzki i zgrubienia są objawem fizjologicznym związanym ze zmianami hormonalnymi. Oczywiście jest to nieprawda.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników zaleca wykonywanie USG piersi w I lub II trymestrze ciąży u kobiet po 35. roku życia. Z kolei u ciężarnych poniżej 35. roku życia można rozważyć wykonanie badania w I lub II trymestrze ciąży. W przypadku widocznych i wyczuwalnych w badaniu palpacyjnym zmian w obrębie piersi i węzłów chłonnych należy wykonać USG niezależnie od czasu trwania ciąży.

Biopsja piersi – precyzyjniejsza dzięki USG

Biopsja piersi jest badaniem umożliwiającym rozpoznanie nowotworu piersi oraz ocenę jego zaawansowania. Polega na pobraniu fragmentu gruczołu piersiowego za pomocą igły o odpowiedniej grubości. Pobrany materiał jest następnie oceniany przez patologa. Chirurg może zdecydować się na biopsję grubo- lub cienkoigłową, w zależności od rozmiarów patologicznej tkanki i jej lokalizacji. Jedną i drugą wykonuje się właśnie pod kontrolą USG, przez co zabieg jest precyzyjny i pozwala wybrać najlepsze próbki do badania.

Co oznacza wynik USG piersi?

Wynik badania USG piersi przygotowywany jest zgodnie z międzynarodowym system standaryzacji opisów wyników badań diagnostycznych BI-RADS. Oznacza to, że wszystkie opisy badań obrazowych piersi powinny mieć taką samą strukturę i posługiwać się takim samym nazewnictwem nieprawidłowych zmian w piersiach. Na podstawie tego opisu lekarz podejmuje decyzję o kolejnych krokach w postępowaniu diagnostycznym. Może zalecić dalszą obserwację, wcześniejszą kontrolę lub wykonanie biopsji w celu określenia charakteru zmian w badaniu histopatologicznym.

Klasyfikacja wyróżnia następujące kategorie:

 • BIRADS 0 – ocena niekompletna, zwłaszcza zmian wymagających dalszej weryfikacji w oparciu o dalsze badania obrazowe
 • BIRADS 1 – wynik prawidłowy bez żadnych zmian
 • BIRADS 2 –zmiany jednoznacznie łagodne, nie wymagające dodatkowych badań obrazowych. Kontrolne badanie należy wykonać standardowo po 12 miesiącach.|
 • BIRADS 3 –zmiany prawdopodobnie łagodne o ryzyku złośliwości niższym niż 2%. W zależności od wieku, obciążeń rodzinnych wyboru pacjentki należy wykonać kontrolne USG za 6 miesięcy lub biopsję.
 • BIRADS 4 – zmiany podejrzane, nie wykazujące cech zmiany nowotworowej złośliwej, których prawdopodobieństwo złośliwości wynosi od 2 do 90%. Konieczne jest przeprowadzenie biopsji cienkoigłowej lub gruboigłowej. Pozytywny wynik biopsji jest wskazaniem do leczenia chirurgicznego. W przypadku stwierdzenia zmiany łagodnej kontrolne badanie USG należy wykonać po 6 miesiącach.
 • BIRADS 5 – zmiany o wysokim prawdopodobieństwie złośliwości i o typowej morfologii zmiany złośliwej. Konieczna jest ocena histopatologiczna (biopsja gruboigłowa, mammotomiczna lub otwarta chirurgiczna) oraz ocena onkologiczna w celu zaplanowania sposobu leczenia.
 • BIRADS 6 – zmiany nowotworowe złośliwe potwierdzone za pomocą biopsji

Gdzie można wykonać USG Piersi

USG piersi Katowice

ul. Kościuszki 229 (Libero, poziom +2)
tel. 32 506 57 77
e-mail: info@gyncentrum.pl

USG piersi Kraków

ul. Mehoffera 10
tel. 12 306 73 77
e-mail:infokrakow@gyncentrum.pl

USG piersi Częstochowa

ul. Kozielewskiego 9
tel. 32 506 57 77
e-mail:infoczestochowa@gyncentrum.pl

USG piersi (sutka) Katowice, Kraków, Częstochowa cena

Interesuje Cię koszt USG piersi? Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem lub kontaktu z infolinią Gyncentrum pod nr telefonu 32 506 57 77.