Polityka bezpieczeństwa informacji

Informacje dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji przez Gyncentrum Sp. z o. o, ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice

Nadrzędnym celem działalności GynCentrum Sp. z o.o., jest udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności oraz metod wspomaganego rozrodu wraz z diagnostyką ginekologiczną i laboratoryjną oraz przetwarzaniem powierzonych danych zgodnie z Deklaracją Stosowania.

Aby oferowane usługi w maksymalnym stopniu spełniały wymagania GynCentrum Sp. z o.o. realizuje swoją politykę poprzez:

  • nastawienie na rozwiązywanie problemów naszych pacjentów,
  • ciągłe doskonalenie i rozwój wszystkich aspektów działalności,
  • utrzymywanie, skuteczne działanie oraz doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2013
  • dbanie o poufność, integralności i dostępność informacji oraz wprowadzanie zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem informacji,
  • spełnianie wymagań prawnych i innych.

W celu realizacji niniejszej polityki, GynCentrum Sp. z o.o.:

  • formułuje w równych odstępach czasu, mierzalne cele, poddając je systematycznemu monitoringowi z wykorzystaniem opracowanych wskaźników,
  • dąży do optymalizacji zdefiniowanych procesów poprzez ciągły rozwój,
  • przeprowadza audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania,
  • monitoruje swoje zabezpieczenia związane z bezpieczeństwem informacji,
  • wspiera swoich pracowników w działaniach zgodnych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Zarząd GynCentrum Sp. z o.o. deklaruje, iż wszyscy pracownicy znają treść polityki, a tym samym identyfikują się z celami spółki i respektują założenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.