niPGT-A

DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA

Najnowocześniejsza, nieinwazyjna metoda badania zarodków, bez ingerencji w ich struktury.

niPGT-A (ang. non-invasive Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy) to nieinwazyjny przesiewowy test genetyczny polegający na ocenie liczby wszystkich chromosomów obecnych w materiale pobranym z medium hodowlanego zarodka na wczesnym etapie jego rozwoju, w pierwszych dniach procedury zapłodnienia in vitro. Odchylenia od normy w liczbie chromosomów odpowiadają za większość poronień w pierwszym trymestrze ciąży oraz niepowodzenia procedury in vitro.

Test niPGT-A pozwala natomiast na identyfikację aneuploidii, tj. zespół Downa, zespół Patau, zespół Edwardsa, zespół Turnera, zespół Klinefeltera i innych oraz wybór zdrowego i najlepiej rokującego zarodka do transferu.

Laboratorium Genetyczne Gyncentrum dysponuje najnowocześniejszą technologią sekwencjonowania genomu ludzkiego do badania zarodków z płynu hodowlanego. Umożliwia ona wykrycie, na bardzo wczesnym etapie rozwoju zarodka, nieprawidłowości chromosomowych z niespotykaną dotąd dokładnością. W Laboratorium Genetycznym Gyncentrum poza niPGT-A wykonujemy również inne preimplantacyjne testy genetyczne, w tym: PGT-A, PGT-M, PGT-SR oraz Karyomapping.

Umów konsultację
niPGT-A
KLINIKI GYNCENTRUM

Gdzie można wykonać badanie niPGT-A?

Badanie niPGT-A wykonasz we wszystkich Klinikach Gyncentrum w Katowicach, Krakowie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Zapraszamy!

Badanie niPGT-A Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1

Więcej

Badanie niPGT-A Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej

Badanie niPGT-A Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej

Badanie niPGT-A Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej

Badanie niPGT-A Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Tomasza Zana 32A

Więcej

Badanie niPGT-A Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej

Badanie niPGT-A Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej

Badanie niPGT-A Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej

Badanie niPGT-A Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1

Więcej

Badanie niPGT-A Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej

Badanie niPGT-A Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej

Badanie niPGT-A Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej

Badanie niPGT-A Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Tomasza Zana 32A

Więcej

Badanie niPGT-A Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej

Badanie niPGT-A Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej

Badanie niPGT-A Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej

Interesuje Cię test genetyczny niPGT-A?
Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły

O BADANIU

Na czym polega niPGT-A?

niPGT-A różni się od klasycznego PGT-A sposobem pobierania materiału, który nie ingeruje w struktury zarodka. Materiał do badania stanowi tutaj tylko i wyłącznie płyn, w którym zarodek był hodowany, nie zaś komórki trofoektodermy. Badania wykazały zgodność między DNA pochodzenia zarodkowego w płynie hodowlanym z materiałem pozyskanym z fragmentu trofoektodermy, jak przy tradycyjnej metodzie PGT-A.

Umów konsultację

WSKAZANIA

Kto powinien wykonać test niPGT-A?

Znaczna cześć zarodków z aneuploidiami, czyli zaburzeniami liczby chromosomów, obumiera już w I trymestrze ciąży w następstwie samoistnego poronienia. Zdarza się, że taką ciążę uda się donosić, ale dziecko obciążone jest wówczas chorobą genetyczną, zespołem Downa, zespołem Edwardsa, zespołem Patau czy zespołem Klinefeltera. niPGT-A jest narzędziem, pozwalającym wytypować zarodki posiadające aneuploidie i wybrać do transferu te prawidłowe pod względem genetycznym. Test niPGT-A to szansa na ciążę i urodzenie zdrowego dziecka dla par:

 • podchodzących do procedury zapłodnienia in vitro,
 • doświadczających jednego lub więcej poronień,
 • po nieudanych procedurach zapłodnienia in vitro,
 • w których partnerka ma więcej niż 35 lat,
 • u których zdiagnozowano nosicielstwo chorób genetycznych,
 • z rodzin obciążonych chorobami genetycznymi, w których choroba ujawniła się klinicznie,
 • po leczeniu nowotworu w przeszłości
Umów konsultację
ANEUPLOIDIE

Czym są aneuploidie?

O aneuploidii mówimy wtedy, gdy podstawowy zestaw chromosomów charakterystyczny dla danego gatunku, czyli kariotyp, jest wzbogacony lub pozbawiony przynajmniej jednego chromosomu. Komórki takiego organizmu zawierają więc większą lub mniejszą liczbę chromosomów w stosunku do stanu prawidłowego. Aneuploidie powstają najczęściej na skutek błędnego rozejścia się chromosomów w trakcie podziału komórkowego (mejozy). Ich obecność wiąże się niestety występowaniem poważnych wad wrodzonych u dziecka, najczęściej jednak skutkuje samoistnym poronieniem.

Umów konsultację

Przykłady aneuploidii

Trisomia: to obecność dodatkowego, trzeciego chromosomu w danej parze homologicznej (w genetyce oznacza się jako 2n+1). U człowieka trisomia chromosomu 21. jest przyczyną zespołu Downa, chromosomu 18 – zespołu Edwardsa, natomiast 13 – zespołu Patau.

Monosomia: to brak jednego chromosomu z danej pary (w genetyce oznacza się jako 2n‐1). Monosomia często kończy się obumarciem zarodka  już we wczesnym stadium rozwojowym (mutacja letalna). U człowieka najczęściej występującym przykładem monosomii jest monosomia chromosomu X (X0 w kariotypie) odpowiedzialna za zespół Turnera.

Interesuje Cię badanie niPGT-A?

Umów konsultację z naszym specjalistą.

  Dziękujemy za wypełnienie formularza

  Niebawem skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dogodnego terminu konsultacji.

  Umów konsultację