Fundacja gyncentrum

Fundacja Gyncentrum powstała w 2012 roku opierając swoją działalność na trzech zasadniczych filarach:

fundacja 3 Fundacja Gyncentrumfundacja1 Fundacja Gyncentrumfundacja 2 1 Fundacja Gyncentrum

Na co dzień Fundacja Gyncentrum, wspólnie ze specjalistami z Kliniki Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum, prowadzi szereg działań na rzecz rozwoju oraz szerzenia wiedzy na temat profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia niepłodności, a także nowoczesnych technologii wspomaganego rozrodu.

Działalność fundacji skupia się w znacznej mierze także na edukacji, budowaniu świadomości oraz wsparciu merytorycznym i finansowym pacjentów zmagających się problemem niepłodności. Szczególne działania podejmowane są w kierunku osób przed i po leczeniu onkologicznym, którzy pomimo wyczerpującej radio czy chemioterapii chcą zachować płodność i móc starać się o biologiczne potomstwo.