Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego

Najdokładniejsze badanie przesiewowe w kierunku preeklampsji

Stan przedrzucawkowy, preeklampsja (PP), zatrucie ciążowe to nazwy tej samej choroby, która dotyka 2-5% kobiet w ciąży. W około 10% przypadków to wczesna postać preeklampsji, rozwijająca się przed 34. tygodniem ciąży, która prowadzi do poważnych powikłań matczyno-płodowych, w tym przedwczesnego porodu, wewnątrzmacicznego obumarcia płodu czy śmierci ciężarnej. Rocznie w wyniku rzucawki umiera 76 tys. kobiet oraz 500 tys. dzieci.

Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego

Zadbaj o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i Twojego dziecka
Umów się na badanie!

Rekomendacje dotyczące badań przesiewowych w kierunku preeklampsji

Największe organizacje zajmujące się medycyną perinatalną, tj. Fetal Medicine Foundation (FMF) i International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG), The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), a także Sekcja Ultrasonografii PTGiP zalecają wszystkim kobietom w ciąży wykonanie badań przesiewowych (screeningu) w kierunku preeklampsji. Badanie to przeprowadzone w pierwszym trymestrze ciąży pozwala zidentyfikować 95% przypadków wczesnej preeklampsji. Wdrożenie odpowiedniej profilaktyki u kobiet z podwyższonym ryzykiem rozwoju PP pozwala uniknąć lub znacznie złagodzić niepożądane objawy u ponad 80% z nich. Prognozowanie preeklampsji jest również możliwe w późniejszych okresach ciąży.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi diagnostyki i prewencji preeklampsji, opublikowanymi przez FIGO: https://www.figo.org/figo-releases-new-guidelines-combat-pre-eclampsia

Screnning preeklampsji

W Gyncentrum wykorzystujemy najdokładniejszy model prognozowania wystąpienia stanu przedrzucawkowego opracowany przez Fetal Medicine Foundation. Wynikiem analizy jest wartość liczbowa określająca indywidualne ryzyko preeklampsji dla konkretnej pacjentki. Badanie wykonują lekarze, którzy uzyskali odpowiedni certyfikat kompetencji FMF, co gwarantuje najwyższą jakość badania.

Badania w kierunku preeklampsji wykonywane jest przy okazji standardowych badań prenatalnych w I, II oraz III trymestrze ciąży. Są one nieinwazyjne oraz bezpieczne dla matki i dziecka. Zakres badań różni się w zależności od etapu ciąży:

Badanie preeklampsji w I trymetrze ciąży (11+0 – 13+6)

 • USG tętnic macicznych
 • ocena stężenia łożyskowego czynnika wzrostu (PLGF) w osoczu
 • podwójny pomiar ciśnienia tętniczego

Badanie preeklampsji w II trymetrze ciąży (19+0 – 24+6)

 • USG tętnic macicznych
 • ocena stężenia sFLt-1 oraz PLGF w osoczu
 • podwójny pomiar ciśnienia tętniczego

Badanie preeklampsji w III trymetrze ciąży (30+0 do 34+6)

 • USG tętnic macicznych
 • ocena stężenia sFLt-1 oraz PLGF w osoczu
 • podwójny pomiar ciśnienia tętniczego

Wczesne wykrycie zwiększonego ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego, jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych, pozwala na zastosowanie farmakologicznej profilaktyki za pomocą niskodawkowej terapii ASA. Szereg randomizowanych badań pokazał, że przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego, rozpoczęte przed 16 tygodniem ciąży, istotnie zmniejsza ryzyko rozwoju preeklampsji. Celem terapii ASA na tym etapie ciąży nie jest obciążenie ciśnienia tętniczego, a niedopuszczenie do zmian, które spowodują jego wzrost w późniejszym okresie ciąży.

Nie ryzykuj, umów się na badanie w kierunku preeklampsji!

Przyczyny stanu przedrzucawkowego

Stan przedrzucawkowy to nadciśnienie tętnicze (NT) z towarzyszącym zwykle białkomoczem, które objawia się najczęściej po 20. tygodniu ciąży. Innymi objawami towarzyszącymi NT, które mogą sugerować rozpoznanie preeklampsji, są: bóle głowy, zaburzenia widzenia, nudności i wymioty, bóle w podbrzuszu, skąpomocz, wzrastająca aktywność enzymów wątrobowych, wzrastające stężenie kreatyniny, małopłytkowość, nieprawidłowe przepływy w naczyniach łożyskowo-płodowych.

Mechanizm powstawania stanu przedrzucawkowego jest dwuetapowy. W pierwszym etapie czynniki genetyczne, matczyne i immunologiczne prowadzą do nieprawidłowej inwazji trofoblastu, co powoduje redukcję przepływu maciczno-łożyskowego i niedokrwienie łożyska. Procesy odpowiedzialne za rozwój stanu przedrzucawkowego zachodzą już w okresie bardzo wczesnej ciąży. Zwykle w pierwszym trymestrze ciąża rozwija się pozornie prawidłowo i nic jednoznacznie nie sugeruje nadchodzących powikłań.

W drugim etapie zmniejszona perfuzja łożyska powoduje uwalnianie biologicznie aktywnych czynników łożyskowych wpływających na funkcję śródbłonka naczyń w całym organizmie ciężarnej, co w konsekwencji daje objawy kliniczne stanu przedrzucawkowego. Z chwilą pojawienia się objawów preeklampsji niejednokrotnie jedynym skutecznym sposobem leczenia jest zakończenie ciąży, niezależnie od jej zaawansowania.

Czynniki ryzyka preeklampsji

Znanych jest wiele czynników, na podstawie których możliwe jest wyodrębnienie kobiet o wysokim ryzyku wystąpienia stanu przedrzucawkoweg. Dzięki temu ciężarne te mogą zostać objęte odpowiednią opieką lekarską oraz profilaktyką, zmniejszającą ryzyko rozwoju preeklampsji, na wiele tygodni przed pojawieniem się pierwszych objawów klinicznych choroby.

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) oraz Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP) dokonało następującego podziału czynników ryzyka stanu przedrzucawkowego:

Czynniki umiarkowanego ryzyka

 • Pierwsza ciąża
 • Wiek >40 roku życia
 • Odstęp między ciążami >10 lat
 • BMI >35 kg/m2 sprzed ciąży
 • Preeklampsja w wywiadzie rodzinnym
 • Ciąża wielopłodowa

Czynniki dużego ryzyka

 • Nadciśnienie tętnicze w poprzedniej ciąży
 • Przewlekłe nadciśnienie tętnicze
 • Przewlekła choroba nerek
 • Toczeń układowy
 • Zespół antyfosfolidowy
 • Cukrzyca typu 1 lub 2

Ze względu na wieloczynnikową etiologię stanu przedrzucawkowego ocena ryzyka jego wystąpienia wyłącznie na podstawie wywiadu medycznego nie jest jednak wystarczająca. Stąd tak duży nacisk na konieczność przeprowadzania badań przesiewowych w celu oszacowania indywidualnego ryzyka preeklampsji dla konkretnej pacjentki.

Gdzie wykonać screening preeklampsji?

Badania w kierunku stanu przedrzucawkowego możesz wykonać w placówkach należących do Grupy Gyncentrum w Katowicach, Krakowie, Bielsku-Białej oraz Częstochowie. Znajdź najdogodniejszą dla siebie lokalizację i zgłoś się na badanie.

Badanie preeklampsji Katowice
ul. Żelazna 1

Badanie preeklampsji Kraków
ul. Mehoffera 10

Badanie preeklampsji Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Badanie preeklampsji Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Interesuje Cię koszt badania w kierunku oceny ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego?

Zapoznaj się z cennikiem lub skontaktuj z naszą infolinią!