Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego

orange cross Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
orange sketchy heart Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
DIAGNOSTYKA PREEKLAMPSJI

Badanie określa indywidualne ryzyko preeklampsji dla konkretnej pacjentki. Jest nieinwazyjne i całkowicie bezpieczne dla matki i dziecka.

Stan przedrzucawkowy, preeklampsja (PP), zatrucie ciążowe to nazwy tej samej choroby, która dotyka 2-5% kobiet w ciąży. W około 10% przypadków to wczesna postać preeklampsji, rozwijająca się przed 34. tygodniem ciąży, która prowadzi do poważnych powikłań matczyno-płodowych, w tym przedwczesnego porodu, wewnątrzmacicznego obumarcia płodu czy śmierci ciężarnej. Rocznie w wyniku rzucawki umiera 76 tys. kobiet oraz 500 tys. dzieci.

W Gyncentrum wykorzystujemy najdokładniejszy model prognozowania wystąpienia stanu przedrzucawkowego opracowany przez Fetal Medicine Foundation. Wynikiem analizy jest wartość liczbowa określająca indywidualne ryzyko preeklampsji dla konkretnej pacjentki. Badanie wykonują lekarze, którzy uzyskali odpowiedni certyfikat kompetencji FMF, co gwarantuje najwyższą jakość badania.

Umów badanie
orange sketchy heart empty Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego orange sketchy crocked heart Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
ocena ryzyka rozwoju preeklampsji
KLINIKI GYNCENTRUM

Gdzie wykonać screening preeklampsji?

Badanie preeklampsji wykonasz w Klinikach Gyncentrum w Katowicach, Krakowie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Warszawie. Zapraszamy!

ikona lokalizacja 3 Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Kościuszki 229
CH Libero, poziom +2

Więcej >>

ikona lokalizacja 3 Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej >>

ikona lokalizacja 3 Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej >>

ikona lokalizacja 3 Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej >>

ikona lokalizacja 3 Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Zana 32A

Więcej >>

ikona lokalizacja Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej >>

ikona lokalizacja Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej >>

ikona lokalizacja Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej >>

ikona lokalizacja 3 Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Kościuszki 229
CH Libero, poziom +2

Więcej >>

ikona lokalizacja 3 Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej >>

ikona lokalizacja 3 Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej >>

ikona lokalizacja 3 Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej >>

ikona lokalizacja 3 Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Zana 32A

Więcej >>

ikona lokalizacja Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej >>

ikona lokalizacja Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej >>

ikona lokalizacja Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
Badanie preeklampsji Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej >>

ZAKRES BADANIA

Badanie przesiewowe w kierunku preeklampsji

Badania w kierunku preeklampsji wykonywane jest przy okazji standardowych badań prenatalnych w I, II oraz III trymestrze ciąży. Są one nieinwazyjne oraz bezpieczne dla matki i dziecka. Zakres badań różni się w zależności od etapu ciąży.

Wczesne wykrycie zwiększonego ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego, jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych, pozwala na zastosowanie farmakologicznej profilaktyki za pomocą niskodawkowej terapii ASA. Szereg randomizowanych badań pokazał, że przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego, rozpoczęte przed 16. tygodniem ciąży, istotnie zmniejsza ryzyko rozwoju preeklampsji. Celem terapii ASA na tym etapie ciąży nie jest obciążenie ciśnienia tętniczego, a niedopuszczenie do zmian, które spowodują jego wzrost w późniejszym okresie ciąży.

ZAKRES BADANIA

Badanie preeklampsji
w I trymetrze ciąży (11+0 – 13+6)

Umów badanie

Badanie obejmuje: 

 • USG tętnic macicznych
 • ocenę stężenia łożyskowego czynnika wzrostu (PLGF) w osoczu
 • podwójny pomiar ciśnienia tętniczego
ZAKRES BADANIA

Badanie preeklampsji
w II trymetrze ciąży (19+0 – 24+6)

Umów badanie

Badanie obejmuje:

 • USG tętnic macicznych
 • ocenę stężenia sFLt-1 oraz PLGF w osoczu
 • podwójny pomiar ciśnienia tętniczego
ZAKRES BADANIA

Badanie preeklampsji
w III trymetrze ciąży (30+0 do 34+6)

Umów badanie

Badanie obejmuje: 

 • USG tętnic macicznych
 • ocenę stężenia sFLt-1 oraz PLGF w osoczu
 • podwójny pomiar ciśnienia tętniczego
orange sketchy heart Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
REKOMENDACJE

Badanie przesiewowe w kierunku preeklampsji jest rekomendowane wszystkim kobietom w ciąży przez największe organizacje zajmujące się medycyną perinatalną.

Największe organizacje zajmujące się medycyną perinatalną, tj. Fetal Medicine Foundation (FMF) i International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG), The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), a także Sekcja Ultrasonografii PTGiP zalecają wszystkim kobietom w ciąży wykonanie badań przesiewowych (screeningu) w kierunku preeklampsji. Badanie to przeprowadzone w pierwszym trymestrze ciąży pozwala zidentyfikować 95% przypadków wczesnej preeklampsji. Wdrożenie odpowiedniej profilaktyki u kobiet z podwyższonym ryzykiem rozwoju PP pozwala uniknąć lub znacznie złagodzić niepożądane objawy u ponad 80% z nich. Prognozowanie preeklampsji jest również możliwe w późniejszych okresach ciąży.

orange sketchy heart empty Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego orange sketchy crocked heart Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego
badanie preeklampsji rekomendacje
PRZYCZYNY

Jakie są przyczyny stanu przedrzucawkowego?

Stan przedrzucawkowy to nadciśnienie tętnicze (NT) z towarzyszącym zwykle białkomoczem, które objawia się najczęściej po 20. tygodniu ciąży. Innymi objawami towarzyszącymi NT, które mogą sugerować rozpoznanie preeklampsji, są: bóle głowy, zaburzenia widzenia, nudności i wymioty, bóle w podbrzuszu, skąpomocz, wzrastająca aktywność enzymów wątrobowych, wzrastające stężenie kreatyniny, małopłytkowość, nieprawidłowe przepływy w naczyniach łożyskowo-płodowych.

Umów badanie

Mechanizm powstawania stanu przedrzucawkowego jest dwuetapowy. W pierwszym etapie czynniki genetyczne, matczyne i immunologiczne prowadzą do nieprawidłowej inwazji trofoblastu, co powoduje redukcję przepływu maciczno-łożyskowego i niedokrwienie łożyska. Procesy odpowiedzialne za rozwój stanu przedrzucawkowego zachodzą już w okresie bardzo wczesnej ciąży. Zwykle w pierwszym trymestrze ciąża rozwija się pozornie prawidłowo i nic jednoznacznie nie sugeruje nadchodzących powikłań.

W drugim etapie zmniejszona perfuzja łożyska powoduje uwalnianie biologicznie aktywnych czynników łożyskowych wpływających na funkcję śródbłonka naczyń w całym organizmie ciężarnej, co w konsekwencji daje objawy kliniczne stanu przedrzucawkowego. Z chwilą pojawienia się objawów preeklampsji niejednokrotnie jedynym skutecznym sposobem leczenia jest zakończenie ciąży, niezależnie od jej zaawansowania.

CZYNNIKI RYZYKA

Jakie są czynniki ryzyka
rozwoju stanu przedrzucawkowego?

Znanych jest wiele czynników, na podstawie których możliwe jest wyodrębnienie kobiet o wysokim ryzyku wystąpienia stanu przedrzucawkowego. Dzięki temu ciężarne te mogą zostać objęte odpowiednią opieką lekarską oraz profilaktyką, zmniejszającą ryzyko rozwoju preeklampsji, na wiele tygodni przed pojawieniem się pierwszych objawów klinicznych choroby. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) oraz Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP) dokonało podziału czynników ryzyka stanu przedrzucawkowego na umiarkowane i duże.

CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki umiarkowanego ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego

Umów badanie

Należą do nich:

 • Pierwsza ciąża
 • Wiek >40 roku życia
 • Odstęp między ciążami >10 lat
 • BMI >35 kg/m2 sprzed ciąży
 • Preeklampsja w wywiadzie rodzinnym
 • Ciąża wielopłodowa
CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki dużego ryzyka rozwoju
stanu przedrzucawkowego

Umów badanie

Należą do nich:

 • Nadciśnienie tętnicze w poprzedniej ciąży
 • Przewlekłe nadciśnienie tętnicze
 • Przewlekła choroba nerek
 • Toczeń układowy
 • Zespół antyfosfolidowy
 • Cukrzyca typu 1 lub 2

Ze względu na wieloczynnikową etiologię stanu przedrzucawkowego ocena ryzyka jego wystąpienia wyłącznie na podstawie wywiadu medycznego nie jest jednak wystarczająca. Stąd tak duży nacisk na konieczność przeprowadzania badań przesiewowych w celu oszacowania indywidualnego ryzyka preeklampsji dla konkretnej pacjentki.

in vitro Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego

Zadbaj o zdrowie swojego dziecka

Umów się na badanie!

close cross Ocena ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego

Zadbaj o zdrowie
swojego dziecka!

Wykonaj badanie
w kierunku ryzyka rozwoju
stanu przedrzucawkowego.

  Dziękujemy za wypełnienie formularza!

  Niebawem skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia dogodnego terminu badania.

  Umów badanie