Zamówienia publiczne

ue

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/LAB/2018 z dnia 26.01.2018:
Zakup, dostawa i montaż zestawu do przygotowywania analiz genetycznych i białkowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/LAB/2018 z dnia 26.01.2018:
Zakup, dostawa i montaż sekwenatora kapilarnego