Zakup, dostawa i montaż sekwenatora kapilarnego

ue

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/02/LAB/2018pobierz dokument

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do ZO/02/LAB/2018pobierz dokument

Załącznik 2 do 4 do Zapytania ofertowego NR ZO/02/LAB/2018 – pobierz dokument

Załącznik nr 5 – wzór umowy do ZO/02/LAB/2018pobierz dokument

Załącznik nr 6 – Formularz parametrów technicznych do ZO/02/LAB/2018 pobierz dokument

Załącznik nr 5 – wzór umowy do ZO/02/LAB/2018 NOWY z dnia 30.01.2018pobierz dokument

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 1 do ZO/02/LAB/2018 z dnia 30.01.2018pobierz dokument

Wynik postępowania ZO/02/LAB/2018 z dnia 06.02.2018pobierz dokument