Badanie immunofenotypu

Diagnostyka niedoborów odporności i przyczyn niepłodności

Badanie subpopulacji limfocytów krwi obwodowej jest specjalistycznym badaniem immunologicznym, w którym oceniany jest odsetek oraz ilość poszczególnych populacji limfocytów nierozróżnialnych w podstawowych badaniach krwi takich jak morfologia czy rozmaz krwi obwodowej.

Badanie wykonywane jest metodą cytometrii przepływowej przy zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko charakterystycznym dla danej populacji limfocytów białek powierzchniowych (CD). Na podstawie obecności lub braku odpowiednich markerów CD możliwa jest identyfikacja poszczególnych subpopulacji limfocytów oraz określenie ich odsetka i wartości bezwzględnej (ilość komórek w mikrolitrze krwi).

badanie immunofenotypu

Szukasz przyczyny niepłodności?
Umów się na konsultację i porozmawiaj o immunofenotypie

W jakim celu wykonuje się badanie immunofenotypu?

Badanie subpopulacji limfocytów wykonywane jest głównie w celach diagnostycznych pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, jednakże jest ono również bardzo pomocne w określeniu przyczyn niepłodności. Zaburzenia w proporcjach poszczególnych populacji limfocytów u kobiety mogą być odzwierciedleniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu immunologicznego, które mogą mieć negatywny wpływ na proces zapłodnienia czy rozwijającą się ciążę.

W laboratorium Gyncentrum badanie subpopulacji limfocytów wykonywane jest za pomocą wielokolorowej cytometrii przepływowej, w której używanych jest od 6 do 8 przeciwciał monoklonalnych jednocześnie. Zapewnia to wysoko rozdzielczą i wysoko specyficzną identyfikację limfocytów. ​

Jak wygląda badanie?

Badanie immunofenotypu wykonuje się z krwi obwodowej pobranej na antykoagulant EDTA. Badanie nie musi być wykonane na czczo – można je wykonać rano po lekkim węglowodanowym posiłku, jednak nie wcześniej niż 2 godziny od posiłku.

Zakres badania

W badaniu oceniane są główne subpopulacje limfocytów:

  • Limfocyty T (identyfikowane za pomocą antygenu CD3)
  • Limfocyty B (identyfikowane za pomocą antygenu CD19)
  • Komórki NK (posiadające immunofenotyp CD3-/CD16+CD56+)

Populacja limfocytów T rozdzielana jest na:

  • Limfocyty T pomocnicze – CD4+
  • Limfocyty T cytotoksyczne – CD8+
  • Dodatkowo oceniana jest populacja limfocytów B pod względem ekspresji antygenu CD5 (identyfikowane za pomocą immunofenotypu CD19+CD5+)
  • Obecność nietypowych populacji komórek mogących mieć znaczenie dla pacjenta wpisywana jest w komentarzu
CD3+ Antygen ten występuje na powierzchni limfocytów T, czyli komórek uczestniczących w komórkowej odpowiedzi immunologicznej. Limfocyty T pełnią różne zadania. Działają zasadniczo na 2 sposoby – albo poprzez uwalnianie cytokin, czyli rozpuszczalnych białek, albo poprzez interakcję na linii komórka – komórka.
CD3+CD4+ Antygeny te występują na powierzchni limfocytów T pomocniczych. Limfocyty T współdziałają z limfocytami B w tworzeniu i różnicowaniu przeciwciał. Razem z fagocytami uczestniczą też w zwalczaniu patogenów wewnątrzkomórkowych.
CD3+CD8+ Antygeny te występują na powierzchni limfocytów T cytotoksycznych. Zadaniem tych komórek jest niszczenie komórek ciała (komórek gospodarza), które zostały zaatakowane przez patogeny. Proces takiego niszczenia określamy mianem cytotoksyczności.
CD4:CD8 ratio Badanie stosunku limfocytów pomocniczych do cytotoksycznych.
CD19+ Antygen ten występuje na powierzchni limfocytów B i jest na nich obecny w zasadzie przez wszystkie stadia ich dojrzewania. Limfocyty B to komórki odpowiedzialne za humoralną odpowiedz układu immunologicznego. Mają zdolność do mnożenia się i różnicowania w komórki plazmatyczne oraz komórki pamięci.
CD3-CD16+CD56+  Antygeny te występują na powierzchni komórek NK, określanych często „Naturalnymi Zabójcami”(Natural Killer). Komórki NK potrafią rozpoznawać zmiany powierzchniowe występujące na komórkach nowotworowych oraz komórkach zainfekowanych przez wirusy.
CD19+CD5+  Antygeny te występują na powierzchni limfocytów B1. Limfocyty te wytwarzają przeciwciała przeciwko hormonom, receptorom hormonalnym oraz neuroprzekaźnikom. Często mają postać komórek autoagresywnych i są obecne w schorzeniach autoimmunologicznych.
Należy zaznaczyć, że interpretacja wyniku subpopulacji limfocytów powinna być ZAWSZE wykonana przez lekarza specjalistę po zebraniu dokładnego wywiadu klinicznego uwzględniającego m.in. stosowane leczenie, przebyte bądź trwające infekcje oraz obecność chorób przewlekłych i układowych.
KLINIKI GYNCENTRUM

Gdzie można wykonać badanie?

Badanie immunofenotypu możesz zrealizować we wszystkich Klinikach Gyncentrum w Katowicach, Krakowie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Zapraszamy!

Gyncentrum Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1

Więcej >>

Gyncentrum Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej >>

Gyncentrum Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej >>

Gyncentrum Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej >>

Gyncentrum Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Tomasza Zana 32A

Więcej

Gyncentrum Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej

Gyncentrum Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej

Gyncentrum Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej

Gyncentrum Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1

Więcej >>

Gyncentrum Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej >>

Gyncentrum Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej >>

Gyncentrum Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej >>

Gyncentrum Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Tomasza Zana 32A

Więcej

Gyncentrum Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej

Gyncentrum Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej

Gyncentrum Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej