Panel genetyczny dla przyszłych mam

Wykonaj panel prenatalny w jednym z najlepszych ośrodków diagnostyki genetycznej w Polsce i sprawdź, czy zachodzi podwyższone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad genetycznych u Twojego dziecka.
PANELE BADAŃ GENETYCZNYCH

Dlaczego warto wykonać panel prenatalny?

Panel badań prenatalnych pozwala przeprowadzić kompleksową diagnostykę genetyczną w zakresie nieprawidłowości rozwojowych płodu, w tym najczęstszych wrodzonych wad ośrodkowego układu nerwowego, układu kostnego, układ sercowo-naczyniowego, zespołów dysmorficznych, nieprawidłowości wzrostu oraz nieprawidłowości dotyczących tkanki łącznej.

Panel zalecany jest kobietom ciężarnym niezależnie od wieku, szczególnie w przypadku nieprawidłowych wyników badań obrazowych i/lub laboratoryjnych.

Wczesne wykrycie czynnika odpowiedzialnego za choroby genetyczne płodu umożliwia
podjęcie działań profilaktycznych oraz znacząco zmniejsza ryzyko poważnych powikłań.

Zakres panelu prenatalnego

Badanie genetyczne wykonywane jest z wód płodowych pobranych podczas procedury amniopunkcji.

Pacjentka nie wymaga specjalnego przygotowania do badania. Powinno być ono wykonane na konkretne wskazanie lekarza prowadzącego.

Panel prenatalny I (zaburzenia wzrostu płodu), obejmuje m.in. taki zakres kliniczny jak:

 • Achondroplazja,
 • Karłowatość,
 • Makrocefalia połączona z malformacjami kapilarnymi,
 • Makrosomia,
 • Nerwiakowłókniakowatość,
 • Pseudoachondroplazja,
 • Zespół Beckwith-Wiedemann,
 • Zespół Cowden,
 • Zespół Klippel-Trénaunay,
 • Zespół Luscan-Lumish,
 • Zespół Malana,
 • Zespół mnogich wad rozwojowych,
 • Zespół Proteusa,
 • Zespół Seckela,
 • Zespół Simpson-Golabi-Behmel,
 • Zespół Sotosa,
 • Zespół Sturge-Weber,
 • Zespół Tatton-Brown-Rahman,
 • Zespół Weaver.

Panel prenatalny II (zaburzenia tkanki łącznej), obejmuje m.in. taki zakres kliniczny jak:

 • Kolagenozy,
 • Zespół Ehlersa-Danlosa,
 • Zespół Loeysa-Dietza,
 • Zespół Marfana,
 • Inne nieprawidłowości macierzy pozakomórkowej.

Panel prenatalny III (zaburzenia układu sercowo-naczyniowego), obejmuje m.in. taki zakres kliniczny jak:

 • Atrezja zastawki mitralnej,
 • Atrezja zastawki trójdzielnej,
 • Całkowite nieprawidłowe połączenie żył płucnych,
 • Całkowity blok serca,
 • Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych,
 • Dwunapływowa lewa komora,
 • Kanał przedsionkowo-komorowy,
 • Okienko aortalno-płucne,
 • Przetoki tętnic wieńcowych,
 • Przetrwały przewód tętniczy (Botalla),
 • Serce jednokomorowe,
 • Serce trójprzedsionkowe,
 • Skorygowane przełożenie dużych naczyń,
 • Ubytek przegrody międzykomorowej,
 • Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
 • Wrodzone wady serca,
 • Zespół Ebsteina,
 • Zespół Eisenmengera,
 • Zespół Fallota,
 • Zespół niedorozwoju lewego serca,
 • Zwężenie aorty,
 • Zwężenie cieśni aorty,
 • Zwężenie zastawki pnia tętnicy płucnej.

Panel prenatalny IV (zaburzenia układu kostnego) obejmuje m.in. taki zakres kliniczny jak:

 • Achondrogeneza,
 • Achondroplazja,
 • Dysplazja kampomeliczna,
 • Dysplazja śmiertelna,
 • Dysplazje szkieletowe,
 • Dyzostozy,
 • Hipochondroplazja,
 • Kraniosynostozy
 • Wrodzona łamliwość kości,
 • Zespół Klippel-Feila.

Panel prenatalny V (zespoły dysmorficzne), obejmuje m.in. taki zakres kliniczny jak:

 • Nerwiakowłókniatowatość typu I,
 • RASopatie,
 • Schwannomatoza,
 • Wrodzone malformacje naczyniowe,
 • Zespół CHARGE,
 • Zespół Costello,
 • Zespół Gorlina,
 • Zespół Legiusa,
 • Zespół Leopard,
 • Zespół Noonan,
 • Zespół sercowo-twarzowo-skórny,
 • Zespół uszno-kłykciowy.

Panel prenatalny VI (zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego), obejmuje m.in. taki zakres kliniczny jak:

 • Bezmózgowie,
 • Tętniak,
 • Bezzakrętowość,
 • Holoprozencefalia,
 • Hydranencefalia,
 • Wodogłowie,
 • Agenezja ciała modzelowatego,
 • Malformacja mózgowia.

Badanie wykonasz w jednym z naszych oddziałów:

OŚRODEK DIAGNOSTYKI GENETYCZNEJ

Dlaczego Gyncentrum?

Gyncentrum jednym z najlepszych ośrodków diagnostyki genetycznej w Polsce.

Laboratorium Gyncentrum to jedno z najnowocześniejszych laboratoriów w Europie. Zespół Laboratorium Gyncentrum tworzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, genetyki i biotechnologii. Pacjenci wykonują u nas badania genetyczne, cytogenetyczne oraz immunologiczne.

Sprawdź, czy zachodzi podwyższone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad genetycznych
u Twojego dziecka.

Wykonaj panel genetyczny w Gyncentrum.

Sprawdź, czy zachodzi podwyższone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad genetycznych u Twojego dziecka.

Umów badanie genetyczne w Gyncentrum

  Dziękujemy za wypełnienie formularza

  Niebawem skontaktujemy się z Tobą.

  Strona główna