Program in vitro Mysłowice

Dofinansowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Mysłowic

Klinika Gyncentrum została jako jedyna klinika realizatorem programu polityki zdrowotnej pn. „Chcemy być rodzicami – program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Mysłowice w latach 2021-2024” w roku 2022.

Para będzie mogła skorzystać w bieżącym roku realizacji programu z jednokrotnego dofinansowania. Przewidziano dofinansowanie na 63 pary.

program in vitro mysłowice

Chcesz skorzystać z dofinansowania do in vitro?
Skontaktuj się z nami

Warunki kwalifikacji do programu

Uczestnikami programu są pary pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, niemogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lat wg rocznika urodzenia (dopuszcza się zmianę kryterium wieku w przypadku wystąpienia medycznego uzasadnienia, potwierdzonego przez lekarza zatrudnianego przez podmiot realizujący program);
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności;
  • w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Mysłowic;
  • mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego;
  • wyraziły zgodę na poniesienie kosztów kriokonserwacji i przechowywania zarodków.

Z jakich procedur mogą skorzystać pary?

  • procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) – dofinansowanie 6 tys. zł.
  • procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) – dofinansowanie 6 tys. zł.
  • procedury adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) – dofinansowanie 3 tys. zł.

Składanie wniosków

Rekrutacja do programu rozpocznie się 11 lutego 2022 o godz. 10:00 w:

Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1

Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Liczba miejsc w programie jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Pary zainteresowane udziałem w programie powinny zgłosić się do Kliniki Gyncentrum z wnioskiem oraz oświadczeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną.

Program realizowany jest przez wszystkie oddziały Gyncentrum.

Formularze do pobrania