Czerwiec 2024 Article · 10 kwietnia 2024

Rządowy program refundacji in vitro – szczegóły!

Już 1 czerwca rusza rządowy program refundacji in vitro! Kliniki Gyncentrum zostały wybrane na realizatorów programu.

Program in vitro będzie realizowany do 31 grudnia 2028 r. Na ten cel przeznaczono w budżecie państwa każdego roku 500 mln zł. Łącznie to 2,5 mld zł.

Rządowy program in vitro zakłada możliwość dofinansowania aż 6 cykli zapłodnienia pozaustrojowego:

 • nie więcej niż 4 przeprowadzonych na własnych komórkach, z ewentualnym dawstwem nasienia;
 • nie więcej niż 2 z wykorzystaniem komórek jajowych dawczyni i możliwością zapłodnienia maksymalnie 6 komórek w obrębie jednego cyklu;
 • nie więcej niż 6 z adopcją zarodka, przy czym 1 transfer jest równoznaczny z przeprowadzeniem jednego cyklu.

Więcej szczegółów poniżej lub na stronie >>

Jesteś zainteresowany refundacją in vitro?

Już teraz zapisz się na bezpłatną wizytę kwalifikacyjną w Gyncentrum!

Zadzwoń teraz
para w ciąży korzystająca z rządowego programu in vitro 2024

Dwa główne cele rządowego programu in vitro 2024

 

Głównym celem programu jest zapewnienie równego dostępu do metody in vitro wszystkim parom borykającym się z niepłodnością. Drugim, równie istotnym celem, jest zabezpieczenie materiału rozrodczego tych osób, które będą chciały w przyszłości mieć potomstwo, jednak obecnie muszą poddać się trudnej i wyniszczającej organizm terapii onkologicznej, która często pozbawia takich pacjentów szansy na własne dziecko. Zabezpieczenie płodności poprzez zamrożenie komórek rozrodczych daje im szansę na spełnienie marzenia o własnym potomstwie po zakończonym leczeniu.

 

Program ruszy w czerwcu i potrwa do końca 2028 roku

 

Rządowy program in vitro ruszy zgodnie z planem, czyli od 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 grudnia 2028 roku. „Tak to jest z programami polityki zdrowotnej, że one muszą mieć ograniczony, konkretny czas, bo przeznaczamy na nie konkretne pieniądze” – tłumaczyła ograniczenia czasowe minister zdrowia Izabela Leszczyna. W tym przypadku jest to 500 milionów złotych każdego roku, w sumie 2,5 miliarda złotych pochodzących z budżetu państwa.

 

Kto skorzysta z dofinansowania do in vitro?

 

Z dofinansowania w ramach rządowego programu in vitro będą mogły pary które:

 • mają stwierdzoną niepłodność lub nieskutecznie leczyły się z powodu niepłodności przez okres 12 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu. W praktyce oznacza to, że pomoc finansową otrzymają pary, które przez cały rok leczyły się z powodu niepłodności, ale nie przyniosło to spodziewanego rezultatu. Drugą grupę stanowić będą pary, dla których in vitro jest jedyną szansą na zostanie rodzicami  (lekarze stwierdzili, że żadna inna metoda leczenia nie pomoże w uzyskaniu ciąży).

 

 • Brały już kiedyś udział w rządowym lub samorządowym programie in vitro i mają zamrożone zarodki. Takie pary mogą wejść do programu  i w jego ramach poddać się kriotransterowi.

 

 • w związku małżeńskim lub partnerskim, potwierdzonym stosownym oświadczeniem.

 

 • Spełniają limit wieku. Wynosi on 42 lata dla kobiet oraz 55 lat dla mężczyzn, jeśli para chce skorzystać z własnych komórek jajowych, ewentualnie dawstwa nasienia. Co ważne, podczas kwalifikacji do programu nie jest brany pod uwagę poziom AMH. Bez względu na uzyskany wynik, kobieta może przystąpić do programu, jeśli tylko ma nie więcej niż 42 lata. Kryterium wiekowe jest wyższe w przypadku par decydujących się na in vitro z komórkami jajowymi dawczyni lub na adopcję zarodka – wówczas limit wieku wynosi 45 lat dla kobiet oraz 55 lat dla mężczyzn.

 

 • Uzyskały pozytywną opinię psychologa o gotowości do rodzicielstwa niegenetycznego w przypadku dawstwa nasienia, dawstwa oocytów lub adopcji zarodka.

 

Kto nie skorzysta z dofinansowania do in vitro?

 

Z dofinansowania w ramach rządowego programu in vitro nie skorzystają pary, które:

 • Nie spełniają kryteriów włączenia do programu;
 • Nie odpowiedziały prawidłowo na stymulację owulacji do in vitro (dotyczy kobiet);
 • Mają przeciwwskazania medyczne do poddania się procedurze in vitro.
para trzymająca dziecko poczęte dzięki rządowemu programowi in vitro 2024

Dofinansowanych aż 6 cykli in vitro!

 

Rządowy program in vitro zakłada możliwość dofinansowania aż 6 cykli zapłodnienia pozaustrojowego:

 • nie więcej niż 4 przeprowadzonych na własnych komórkach, z ewentualnym dawstwem nasienia;
 • nie więcej niż 2 z wykorzystaniem komórek jajowych dawczyni i możliwością zapłodnienia maksymalnie 6 komórek w obrębie jednego cyklu;
 • nie więcej niż 6 z adopcją zarodka, przy czym 1 transfer jest równoznaczny z przeprowadzeniem jednego cyklu.

Co to wszystko oznacza w praktyce? Jeśli np. para podda się 4 cyklom in vitro z własnymi komórkami rozrodczymi i one nie zakończą się sukcesem, wciąż ma do wykorzystania 2 cykle in vitro z komórką jajową dawczyni. Jeśli natomiast od początku korzysta z komórek jajowych dawczyni i po dwóch próbach nie uzyskuje ciąży, może skorzystać jeszcze z 4 wykorzystujących zaadoptowanego zarodka.

 

Warto dodać, że program poza wszystkimi etapami procedury in vitro finansuje także wizytę kwalifikacyjną, wszystkie niezbędne badania oraz konsultację psychologiczną. Dofinansowaniem objęte jest również przechowywanie zamrożonych zarodków przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

 

Zabezpieczenie płodności – kryteria włączenia i wyłączenia z programu

 

Program zabezpieczenia płodności dedykowany jest osobom, które:

 • Czekają na rozpoczęcie leczenia onkologicznego lub są już w trakcie takiego leczenia.
 • Spełniają limit wieku: dla kobiet od chwili osiągnięcia dojrzałości płciowej do 40. roku życia; dla mężczyzn: od chwili osiągnięcia dojrzałości płciowej do 45. roku życia.

 

Do programu nie zakwalifikują się natomiast pacjenci, którzy nie spełniają powyższych kryteriów oraz który mają przeciwwskazania medyczne do przeprowadzenia procedury in vitro. Co ważne, finansowanie przechowywania komórek rozrodczych osób zabezpieczających płodność trwa do momentu ich wykorzystania lub zniszczenia, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. W przypadku osób niepełnoletnich okres ten jest liczony od momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności.

 

Czy para korzystająca już kiedyś z in vitro może przystąpić do programu rządowego?

 

Fakt korzystania już kiedyś z procedury in vitro, a nawet posiadania potomstwa, nie wyklucza pary z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, pod warunkiem, że wciąż spełnia kryteria włączenia do programu. Para ma też prawo zrezygnowania w dowolnym momencie z uczestnictwa w programie.

 

A co z refundacją leków do in vitro?

 

Niektóre z etapów procedury in vitro,  w tym stymulacja owulacji, wymagają przyjmowania dość kosztownych leków. W Polsce niektóre z nich są już refundowane, przy czym refundacja ta obejmuje maksymalnie 3 cykle leczenia. Nie wiadomo jeszcze, czy liczba ta się zwiększy. Odpowiedź na to pytanie uzyskamy w lipcu tego roku, gdy zostanie ogłoszona nowa lista leków refundowanych.

 

Ile rząd przeznaczy na realizację programu in vitro?

 

Tak jak Ministerstwo Zdrowia zapowiadało już kilka miesięcy temu, na realizację ogólnopolskiego programu in vitro zostanie przeznaczonych 500 milionów złotych rocznie i 2,5 miliarda złotych na cały program. Zapisy będą miały charakter ciągły, a para będzie mogła przystąpić do programu w dowolnym momencie. Nie wiadomo jeszcze, które kliniki będą realizatorami programu. Konkurs mający je wyłonić ruszy niebawem. 

 

Mimo iż rządowy program in vitro ma potrwać do końca 2028 roku, minister zdrowia Izabela Leszczyna wyraziła nadzieję, że będzie on później również kontynuowany i że nikt nie zabierze już kobietom i mężczyznom szans na posiadanie własnego potomstwa, podczas gdy współczesna medycyna stwarza dla nich taką szansę. Podziękowała również środowisku medycznemu za wsparcie całego przedsięwzięcia.

 

Obserwuj nas
Tematyka
Czerwiec 2024
para trzymająca niemowlę w dziecięcym pokoju para trzymająca niemowolę w dziecięcym pokoju

Dofinansowanie do in vitro

Jesteś zainteresowany refundacją in vitro?

Już teraz zapisz się na bezpłatną wizytę  kwalifikacyjną w Gyncentrum!

Jesteś zainteresowany refundacją in vitro?
Już teraz zapisz się na bezpłatną wizytę kwalifikacyjną! 

Nie zwlekaj! Liczba miejsc ograniczona.

  Dziękujemy za wypełnienie formularza!

  Niebawem się z Tobą skontaktujemy w celu umówienia dogodnego terminu wizyty.