In vitro Article · 22 kwietnia 2022

Jak samorządy pomagają niepłodnym parom?

jak samorządy pomagają niepłodnym parom

Choć od 2016 roku w Polsce nie ma już ogólnopolskiego programu dofinansowania do in vitro, niepłodne pary nie są pozostawiane same sobie. Mogą  bowiem liczyć na samorządy finansujące procedurę zapłodnienia pozaustrojowego ze środków publicznych. Miastem, które jako pierwsze podjęło się zadania była Częstochowa. W ślad za nią poszły kolejne: Kraków, Radomsko, Mysłowice czy Sosnowiec. Jak zakwalifikować się do programu i co w jego ramach przysługuje niepłodnej parze?

 

Miejskie programy in vitro – jaki jest ich cel?

 

Niepłodność dotyka ok. 1-1,5 miliona par w Polsce (15-20%). Stanowi więc powszechny problem i znacząco wpływa na pogorszenie sytuacji demograficznej w naszym kraju. Oczywiście dzięki procedurze in vitro wiele niepłodnych par mogłoby stać się szczęśliwymi rodzicami. Problem w tym, że taka procedura jest dość kosztowna i nie każda para jest w stanie sfinansować ją z własnej kieszeni. Lokalne programy in vitro, do których przystępuje coraz więcej polskich miast, mają częściowo rozwiązać ten problem, ograniczając tym samym zjawisko niepłodności wśród Polaków. Parom zakwalifikowanym do programu przysługuje zwykle możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego. Jak wyglądają zasady przystąpienia do programu w poszczególnych miastach? Sprawdźmy to na przykładzie Krakowa, Sosnowca, Częstochowy, Mysłowic oraz Radomska, w których realizatorem programu jest klinika Gyncentrum.

 

Dofinansowanie do in vitro dla mieszkańców Krakowa

 

Pary z Krakowa mogą liczyć na dofinansowanie procedury in vitro w ramach „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego…”.

 

Aby para dostała się do programu, musi jednak spełniać kilka warunków: 

 • Kobieta mieści się w przedziale wiekowym: 20-42 lata  (w/g rocznika urodzenia).

 

 • Spełnia określone   ustawą   warunki   podjęcia   terapii   metodą   zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka.

 

 • Mieszka w Krakowie.

 

 • Wyraziła zgodę   na   samodzielne   pokrycie   kosztów   przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

 

Dofinansowaniem objęte są następujące procedury: 

 • Zapłodnienie pozaustrojowe z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z użyciem nasienia dawcy.

 

 • Zapłodnienie pozaustrojowe z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni.

 

 • Adopcję zarodka.

Więcej o dofinansowaniu do in vitro dla mieszkańców Krakowa >>

 

Dofinansowanie do in vitro dla par z Mysłowic

 

Pary z Mysłowic mogą ubiegać się o dofinansowanie procedury in vitro w ramach programu „Chcemy być rodzicami – program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Mysłowice w latach 2021 2024”. Liczba miejsc jest jednak ograniczona – z dofinansowania mogą bowiem skorzystać 63 pary, a o przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunki kwalifikacji do programu w Mysłowicach są podobne, jak w przypadku Krakowa: 

 • Kobieta powinna mieć między 20. a 43. lata wg rocznika urodzenia (możliwa zmiana kryterium wieku w przypadku wskazań medycznych potwierdzonych przez lekarza zatrudnianego przez podmiot realizujący program).

 

 • Para została  zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.

 

 • W dniu kwalifikacji co najmniej jedna z partnerów zamieszkuje na terenie Mysłowic;

 

 • Partnerzy mają udokumentowaną pełną diagnostykę w kierunku przyczyn niepłodności lub są po roku bezskutecznego leczenia (zachowawczego, chirurgicznego);

 

 • Partnerzy wyrazili zgodę na pokrycie kosztów kriokonserwacji i przechowywania zarodków.

 

Więcej o dofinansowaniu do in vitro dla mieszkańców Mysłowic >>

 

Dofinansowanie do in vitro dla mieszkańców Sosnowca

 

„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024” to kolejny lokalny program wsparcia dla niepłodnych par, tym razem mieszkających w Sosnowcu.

 

Dofinansowanie do procedury in vitro należy się parom, które spełniają następujące kryteria:

 • Wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia.

 

 • Stężenie AMH (rezerwa jajnikowa) wynosi powyżej 0,7 ng/ml

 

 • Zostały zakwalifikowane  do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.

 

 • Są w związku małżeńskim lub partnerskim.

 

 • Co najmniej jeden z partnerów zamieszkuje na terenie Sosnowca.

 

 • Partnerzy mają udokumentowaną pełną diagnostykę w kierunku przyczyn niepłodności lub są po roku bezskutecznego leczenia (zachowawczego, chirurgicznego).

 

Więcej o dofinansowaniu do in vitro dla mieszkańców Sosnowca >>

 

Dofinansowanie do in vitro dla mieszkańców Częstochowy

 

Na jednorazowe dofinansowanie do zabiegu in vitro w wysokości 5 000 zł mogą liczyć także pary z Częstochowy. Program ma na celu, tak jak w pozostałych miastach, zniwelować zjawisko niepłodności wśród mieszkańców.

 

Do programu zakwalifikowane zostaną pary, które spełniają następujące kryteria:

 • Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat (według rocznika urodzenia). Istnieje możliwość przeprowadzenia procedury in vitro u pacjentek w wieku do 42 lat (według rocznika urodzenia) jeśli stężenie AMH przekracza 0,7 ng/ml.

 

 • Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

 

 • Poddały się wcześniejszej diagnostyce i leczeniu niższego rzędu, zgodnie z rekomendacjami, które zakończyło się jednak niepowodzeniem lub mają wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego.

 

 • Są w związku małżeńskim lub związku partnerskim.

 

 • Mieszkają na terenie miasta Częstochowy.

 

Więcej o dofinansowaniu do in vitro dla mieszkańców Częstochowy >>

 

Dofinansowanie do in vitro Radomsko

 

Mieszkańcy Radomska także mogą liczyć dla sfinansowanie części kosztów związanych z procedurą in vitro. Wystarczy, że przejdą kwalifikację do programu: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska na lata 2021 – 2023”. O przyjęciu do programu, tak jak w przypadku innych miast, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Ponadto para musi spełnić następujące warunki: 

 • Wiek kobiety musi mieścić się w przedziale 20-40 lat. Istnieje możliwość przeprowadzenia procedury in vitro u pacjentek w wieku do 42 lat (według rocznika urodzenia), jeśli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków w jajnikach jest wyższa niż 5.

 

 • W ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej musi istnieć szansa na wyidukowanie mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml, co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku).

 

 • Para pozostaje w związku małżeńskim.

 

 • W dniu kwalifikacji do programu mieszka na terenie Radomska.

 

Maksymalna kwota dofinansowania do jednej procedury in vitro wynosi 5 000 zł.  W przypadku pary ze schorzeniem nowotworowym, chcącej zachować płodność poprzez zamrożenie gamet/ zarodków kwalifikacja odbywa się w trybie przyspieszonym.

 

Więcej o dofinansowaniu do in vitro dla mieszkańców Radomska >>

 

Reasumując, niektóre polskie miasta wprowadziły samorządowe programy dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, chcąc tym samym wesprzeć swoich mieszkańców w staraniach o dziecko. Z procedury in vitro mogą korzystać pary zamieszkujące takie miasta, jak: Częstochowa, Kraków, Radomsko, Mysłowice czy Sosnowiec. Muszą mieścić się odpowiednim przedziale wiekowym i być zakwalifikowane do in vitro zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Niepłodnej parze przysługuje zwykle jedna procedura in vitro, a o przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Kwota dofinansowania jest różna i oscyluje w granicach 5-6 tys. złotych.

Obserwuj nas
Tematyka
In vitro