Testy prenatalne

Test NIFTY pro

Badanie NIFTY pro jest nieinwazyjnym genetycznym badaniem prenatalnym wykonywanym z krwi matki, które ocenia ryzyko wystąpienia wad genetycznych u płodu. Test NIFTY pro bada DNA dziecka pod kątem znacznie większej liczby zaburzeń.

Czytaj więcej
Test potrójny

Test potrójny pozwala oszacować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości wad chromosomowych u płodu tj. Zespół Downa, zespół Edwardsa, wady cewy nerwowej, rozszczep kręgosłupa.

Czytaj więcej
Test podwójny

Jest to nieinwazyjne badanie prenatalne, polegające na ocenie biochemicznych parametrów krwi matki – białka PAPPA-A i wolnej gonadotropiny kosmówkowowej bata-hCG.

Czytaj więcej
Test HARMONY

Prenatalny test Harmony to nieinwazyjne badanie oceniające ryzyko wystąpienia zaburzeń chromosomalnych, takich jak zespół Downa, zespół Klinefeltera, zespół Turnera; opcjonalnie umożliwia również określenie płci dziecka i zbadanie zaburzeń chromosomów płci.

Czytaj więcej
Test SANCO

SANCO to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny nowej generacji. Określa on ryzyko wystąpienia trisomii chromosomów 21, 18 i 13 płodu (zespół Downa, Edwardsa i Patau), aneuploidii chromosomów płci oraz kilkunastu zespołów wad wrodzonych.

Czytaj więcej
Test NIFTY

NIFTY to nieinwazyjny, całkowicie bezpieczny test prenatalny opracowany przez chińską firmę BGI, wykrywający nieprawidłowości genetyczne dziecka, takie jak ryzyko wystąpienia trisomii wybranych zespołów mikrodelecyjnych czy zaburzeń liczby chromosomów.

Czytaj więcej
Test PANORAMA

PANORAMA jest nieinwazyjnym, przesiewowym testem prenatalnym. Dostarcza informacji na temat potencjalnego ryzyka wystąpienia u dziecka wybranych chorób genetycznych, m.in. zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau, zespół Turnera.

Czytaj więcej
Amniopunkcja

Amniopunkcja to jedno z badań prenatalnych, określane jako inwazyjne. Amniopunkcja jest obecnie najczęściej wykonywanym inwazyjnym badaniem prenatalnym, ponieważ wykazuje najniższe ryzyko powikłań.

Czytaj więcej