Testy prenatalne

Wczesna diagnostyka wad wrodzonych i zaburzeń genetycznych u płodu. Badania inwazyjne oraz przesiewowe testy prenatalne z krwi.  Daj swojemu dziecku szansę na lepszy start! 

TESTY PRENATALNE

Badania wykonywane w tracie ciąży celem wykrycia ewentualnych wad rozwojowych i nieprawidłowości genetycznych u dziecka na wczesnym etapie rozwoju wewnątrzmacicznego.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów testów prenatalnych. Cześć z nich ma charakter przesiewowy (mają jedynie oszacować ryzyko wystąpienia wady), a część diagnostyczny. Ogromną zaletą tych pierwszych jest ich całkowite bezpieczeństwo zarówno dla płodu, jak i dla ciężarnej. Dlatego wykonanie testów przesiewowych zaleca się w pierwszej kolejności. Dopiero kiedy lekarz zaobserwuje coś niepokojącego, przyszła mama kierowana jest na badania diagnostyczne, które rozstrzygają o faktycznym stanie zdrowia dziecka. Wielu specjalistów jest zdania, że przesiewowym testom prenatalnym powinna poddać się każda kobieta w ciąży, bez względu na wiek, przebieg ciąży czy wywiad medyczny.

W klinice Gyncentrum oferujemy szeroki wachlarz testów prenatalnych, począwszy od podstawowych nieinwazyjnych testów prenatalnych, takich jak test PAPP-A, a skończywszy na zaawansowanych przesiewowych testach prenatalnych nowej generacji, takich jak test Panorama. 

Umów badanie
testy prenatalne 2
KLINIKI GYNCENTRUM

Gdzie wykonasz testy prenatalne?

Testy prenatalne wykonasz we wszystkich Klinikach Gyncentrum: w Katowicach, Krakowie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Warszawie.

Testy prenatalne Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Kościuszki 229
CH Libero, poziom +2

Więcej >>

Testy prenatalne Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej >>

Testy prenatalne Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej >>

Testy prenatalne Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej >>

Testy prenatalne Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Zana 32A

Więcej >>

Testy prenatalne Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej >>

Testy prenatalne Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej >>

Testy prenatalne Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej >>

Testy prenatalne Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Kościuszki 229
CH Libero, poziom +2

Więcej >>

Testy prenatalne Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej >>

Testy prenatalne Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej >>

Testy prenatalne Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej >>

Testy prenatalne Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Zana 32A

Więcej >>

Testy prenatalne Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej >>

Testy prenatalne Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej >>

Testy prenatalne Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej >>

O BADANIACH

Czym są nieinwazyjne testy prenatalne NIPT?

Rozwój nowych technologii w obszarze medycyny sprawił, że możemy dziś ocenić ryzyko wystąpienia ciężkich wad płodu na podstawie próbki krwi pobranej od przyszłej matki. Nieinwazyjne testy prenatalne (non-invasive prenatal test, NIPT) wykorzystują fakt, że w trakcie ciąży w krwiobiegu kobiety krąży materiał genetyczny dziecka, tzw. pozakomórkowy, płodowy DNA (skrót: cffDNA).  Początkowo nie jest go dużo, ale z każdym tygodniem ciąży zwiększa swoją objętość. Generalnie wraz z rozwojem ciąży rośnie też stężenie płodowego DNA krążącego w matczynym krwiobiegu. Średnio we krwi przyszłej mamy znajduje się ok. 10% cffDNA. Jest to ilość wystarczająca do przeprowadzenia testu przesiewowego.

Aby ocenić, czy płód obciążony jest wadami o podłożu genetycznym, wystarczy zatem wyizolować z krwi matki płodowy DNA, a następnie poddać go analizie genetycznej. Istnieje wiele różnych nieinwazyjnych testów prenatalnych opartych na analizie płodowego DNA. Różnią się one od siebie jedynie zakresem badanych zaburzeń. Do grupy NIPT możemy zaliczyć m.in. test Panorama. 

Umów badanie
O BADANIACH

Jaka jest skuteczność testów prenatalnych opartych na analizie płodowego DNA?

Testy te osiągają ponad 99% skuteczność. Jeszcze zanim na rynku pojawiły się NIPT, takim wynikiem mogły pochwalić się wyłącznie badania inwazyjne, w tym amniopunkcja i biopsja kosmówki. Jednak choć badania te potrafią jednoznacznie rozstrzygnąć, czy płód obarczony jest wadą genetyczną, wiążą się też z MINIMALNYM ryzykiem powikłań. Dlatego badania te wykonuje się w ostateczności, gdy istnieją medyczne przesłanki do ich przeprowadzenia. Przy testach prenatalnych nowej generacji takie ryzyko nie występuję, ponieważ próbkę do badania stanowi krew matki pobrana jak do zwykłej morfologii. NIPT są więc nie tylko bezpieczne, ale i komfortowe dla ciężarnej.

Wynik testu NIPT może pomóc lekarzowi w przygotowaniu dalszego schematu diagnostyki. Nie można bowiem zapominać, że analiza wolego pozakomórkowego DNA płodu, nie jest badaniem diagnostycznym, a jedynie ocenia ryzyko wystąpienia choroby. Jeśli wynik przesiewowego genetycznego testu prenatalnego, np. testu Panorama, wskaże wysokie ryzyko obecności wady, należy go zweryfikować przy pomocy badań diagnostycznych, czyli amniopunkcji lub biopsji kosmówki.

Umów badanie
REKOMENDACJE

Zdaniem ekspertów

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP) oraz Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka (PTGC) uznają, że każda kobieta ciężarna, niezależnie od wieku, przebiegu ciąży i wywiadu dotyczącego ciąż poprzednich, powinna być poinformowana w ramach opieki położniczej o możliwości przeprowadzenia badań prenatalnych w kierunku najczęściej występujących zagrożeń ciąży lub nieprawidłowości rozwojowych u płodu, w tym chorób genetycznych płodu.

W każdej ciąży istnieje ryzyko populacyjne wystąpienia u płodu w sposób losowy wad rozwojowych lub chorób uwarunkowanych genetycznie. Nawet prawidłowy przebieg ciąży nie wyklucza możliwości rozpoznania u dziecka tego typu zaburzeń po urodzeniu.

Wyniki badań prenatalnych stanowią podstawę dla wdrożenia przez personel medyczny sprawujący opiekę nad matką, płodem i noworodkiem odpowiedniego, wysokospecjalistycznego postępowania w ciąży i po porodzie. Umożliwia to również odpowiednio wczesne skierowanie kobiety ciężarnej do referencyjnego ośrodka specjalistycznego w celu dalszego odpowiedniego monitorowania ciąży. Jeśli istnieje uzasadniona konieczność kobieta ciężarna powinna otrzymać skierowanie umożliwiające poród w szpitalu referencyjnym.

Umów badanie
O BADANIACH

Czym są inwazyjne testy prenatalne?

W przypadku podejrzenia występowania wady genetycznej u płodu, lekarz kieruje ciężarną na inwazyjne testy prenatalne. Z uwagi na najniższe ryzyko powikłań najczęściej wykonywanym obecnie inwazyjnym badaniem prenatalnym jest amniopunkcja. Badanie to wykonuje się przeważnie od 15. tygodnia ciąży i polega na nakłuciu powłok brzusznych specjalną igłą oraz pobraniu ok. 15 ml. płynu owodniowego, z którego później w laboratorium genetycznym izolowane będą i poddawane analizie komórki płodu. Dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa badanie przeprowadzane jest przez doświadczonego lekarza pod kontrolą USG.

Umów badanie

Zatroszcz się o zdrowie
swojego dziecka od
pierwszych dni!

Wykonaj testy prenatalne
w Gyncentrum.

    Dziękujemy za wypełnienie formularza

    Niebawem skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia dogodnego terminu badania.

    Umów badanie

    Miej zdrowie dziecka pod kontrolą!
    Umów się na testy prenatalne w Gyncentrum