Mikromacierz kliniczna - kariotyp molekularny

Wykrywa nieprawidłowości w obrębie chromosomów człowieka

Mikromacierz kliniczna (aCGH, kariotyp molekularny) to badanie, które pozwala wykryć nieprawidłowości w obrębie chromosomów człowieka, odpowiedzialne za rozwój wielu chorób genetycznych. Badanie opiera się na technologii aCGH, czyli porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy i jest jeszcze dokładniejsze niż standardowe badanie kariotypu. Wykonuje się je m.in. u pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

kariotyp molekularny

Zadbaj o przyszłość swojej rodziny!
Wykonaj kariotyp molekularny 

Mikromacierze kliniczne – na czym polega badanie?

Badanie aCGH, w przeciwieństwie do klasycznego badania kariotypu, służy nie tylko do wykrywania aneuploidii we wszystkich chromosomach człowieka, ale również do identyfikacji bardzo drobnych zmian w ich obrębie (tzw. submikroskopowych aberracji chromosomowych). Może to być mikroduplikacja, czyli podwojenie jakiegoś niewielkiego fragmentu DNA lub mikrodelecja, czyli jego utrata.

Zastosowanie badania mikromacierzy

Analiza kariotypów

Z powodu ograniczonej rozdzielczości klasyczna cytogenetyka nie zawsze jest w stanie wykryć małe rearanżacje chromosomowe. Za pomocą mikromacierzy cytogenetycznych, których rozdzielczość jest wyższa, można zidentyfikować niewielkie zmiany w liczbie chromosomów, takie jak mikrodelecje czy mikroduplikacje. Wykrycie takich zmian umożliwia postawienie właściwej diagnozy.

Badanie materiału poronnego

Badanie materiału poronnego z użyciem mikromacierzy cytogenetycznych daje możliwość określenia przyczyn wewnątrzmacicznego obumarcia płodu lub urodzenia martwego dziecka. Metoda ta pozwala na analizę materiału genetycznego także z trudnego w obórbce bloczka parafinowego. Dzięki wysokiej rozdzielczości mikomacierzy możemy wykryć małe aberracje chromosowe odpowiedzialne za śmierć płodu.

Badania prenatalne

Nieprawidłowy wynik badania USG podczas ciąży jest wskazaniem do wykonania dokładniejszych badań prenatalnych, takich jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki. Dzięki wysokiej rozdzielczości mikromacierzy małe zmiany w kariotypie płodu stają się możliwe do wykrycia. Wynik badania może potwierdzić lub wykluczyć występowanie wad genetycznych, związanych z zespołami mikroduplikacyjnymi/ mikrodelecyjnymi, co umożliwia podjęcie decyzji co do sposobu prowadzenia ciąży. Mikromacierze cytogenetyczne pozwalają także na wykrywanie zanieczyszczeń pobranych komórek płodu, materiałem pochodzącym od matki, co jest stosunkowo częstym zjawiskiem. Badanie genetyczne wykonane tą techniką pozwala zminimalizować ryzyko postawienia błędnej diagnozy oraz jej ewentualnych skutków.

Diagnozowanie schorzeń genetycznych u dzieci

Diagnozowanie niektórych chorób genetycznych może być trudne z uwagi na niejednoznaczny obraz kliniczny lub wyniki innych badań diagnostycznych. Analiza mikromacierzy może zidentyfikować nieprawidłowości chromosomalne, odpowiedzialne za zaburzenia rozwoju, w tym: niepełnosprawność intelektualną, liczne wady wrodzone, cechy dysmorfii, zaburzenia ze spektrum autyzmu, padaczkę oraz wiele innych. Prawidłowa diagnoza pozwala szybko wdrożyć odpowiednią terapię.

Kariotyp molekularny – jak wygląda badanie?

Próbkę do badania mikromacierzy może stanowić krew obwodowa (w ilości ok. 1-2 ml), płyn owodniowy (ok. 5 ml) lub odpowiednio zabezpieczony materiał z samoistnego poronienia. Technologia mikromacierzy opiera się na sondach molekularnych wyznakowanych fluorescencyjnie, które przyłączają się do określonych miejsc w materiale genetycznym. Sygnał z sond jest zapisywany i analizowany przez specjalne urządzenie i dopiero na jego podstawie określony zostaje kariotyp pacjenta oraz zmiana liczby kopii wariantów. Powstały w ten sposób obraz mikromacierzy trafia najpierw do analizy bioinformatycznej, a później do diagnosty laboratoryjnego, który go ocenia.

Za sprawą bardzo wysokiej rozdzielczości oraz szerokiego zakresu analizy badanie aCGH pozwala wykryć zmiany w liczbie poszczególnych chromosomów człowieka.

Mikromacierz kliniczna – wskazania

Wykonanie kariotypu molekularnego zalecane jest m.in. w przypadku:

 • Podejrzenia występowania wady o podłożu genetycznym
 • Występowania dysmorfii
 • Występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Występowania niepełnosprawności intelektualnej
 • Urodzenia dziecka z wadą genetyczną
 • Nawracających poronień
 • Obumarcia płodu
 • Nieprawidłowych wyników prenatalnego USG
 • Trudności z zajściem w ciążę

Dlaczego warto wykonać kariotyp molekularny?

 • W trakcie jednego badania możliwe jest wykrycie zmian we wszystkich chromosomach
 • Badanie wykrywa zarówno duże jak i małe zmiany w chromosomach (mikrodelecje, mikroduplikacje)
 • Badanie daje szansę na skrócenie procesu diagnostycznego
 • Badanie daje szansę na zmniejszenie kosztów diagnostyki
 • Dzięki badaniu pacjent może szybciej rozpocząć skuteczne leczenie
 • Wynik badania jest ważny przez całe życie i może być wykorzystywany również w przyszłości

Mikromacierz kliniczna - warianty badania

Mikromacierz kliniczna (kariotyp molekularny)

2400 zł 

Amniopunkcja z badaniem mikromacierzy klinicznej

2400 zł 

Badanie materiału z poronienia met. mikromacierzy klinicznej

2400 zł 

KLINIKI GYNCENTRUM

Gdzie wykonać kariotyp molekularny?

Kariotyp molekularny możesz zrealizować w placówkach należących do Grupy Gyncentrum w Katowicach, Krakowie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Lublinie, Poznaniu oraz Warszawie. A już niebawem także we Wrocławiu.

Gyncentrum Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1

Więcej

Gyncentrum Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej

Gyncentrum Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej

Gyncentrum Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej

Gyncentrum Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Tomasza Zana 32A

Więcej

Gyncentrum Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej

Gyncentrum Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej

Gyncentrum Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej

Gyncentrum Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1

Więcej

Gyncentrum Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej

Gyncentrum Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej

Gyncentrum Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej

Gyncentrum Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Tomasza Zana 32A

Więcej

Gyncentrum Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej

Gyncentrum Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej

Gyncentrum Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej