Badanie KIR i HLA-C

Diagnostyka poronień nawykowych i niepowodzeń implantacji zarodka

KIR (ang. killer cell immunoglobulin-like receptors) to receptory należące do nadrodziny cząsteczek immunoglobulinopodobnych. Mieszczą się na powierzchni komórek NK, czyli „naturalnych zabójców” (ang. natural killer cells). Komórki NK wykazują cytotoksyczność w stosunku do komórek uznawanych przez organizm za wrogie tj. komórki nowotworowe, komórki zakażone wirusem. Komórki NK są elementem wrodzonego systemu odpornościowego.

Receptory KIR odpowiedzialne są za regulację funkcji komórek NK. Uczestniczą w aktywacji lub hamowaniu ich funkcjonowania. Odbywa się to w wyniku oddziaływań zachodzących pomiędzy cząsteczkami receptorów KIR a białkami głównego kompleksu zgodności tkankowej MHC klasy I – u ludzi określanymi jako HLA (ang. human leukocyte antigens – ludzkie antygeny leukocytarne). Zahamowanie lub nasilenie aktywności komórek NK w wyniku oddziaływań między KIR a HLA zależy przede wszystkim od budowy receptorów KIR.

badanie kir i hla-c

Badanie KIR i HLA-C – dlaczego warto wykonać je razem?

Interakcje zachodzące między receptorami KIR kobiecych komórek NK znajdujących się w macicy, a cząsteczkami HLA-C, występującymi na powierzchni komórek zarodkowych, są ważne we wczesnych etapach ciąży, podczas implantacji zarodka. Stąd, zaleca się, aby badanie KIR zawsze wykonywać razem z badaniem HLA-C.

Jesteś po poronieniach lub nieudanym in vitro?
Umów się na konsultację i porozmawiaj o badaniu KIR/ HLA-C

W laboratorium Gyncentrum badania polimorfizmu genów KIR i HLA-C wykonywane są metodą biologii molekularnej tzw. SSP PCR (ang. Sequence Specific Priming Polymerase Chain Reaction). Jest to metoda wykorzystująca reakcję łańcuchową polimerazy z użyciem starterów swoistych w stosunku do genów kodujących receptory KIR lub cząsteczki HLA-C. W obu badaniach namnażane są jedynie te geny lub ich allele, które występują w komórkach danego pacjenta.

W jakim celu wykonuje się badanie KIR i HLA-C?

Wybrane receptory KIR mogą utrudniać prawidłową implantację zarodka oraz tworzenie łożyska. Identyfikacja genów KIR i alleli HLA-C stanowi zatem pomoc w ocenie przyczyn niepłodności, w szczególności u par z podejrzeniem niepłodności immunologicznej. Genotypowanie KIR i HLA-C jest również zalecane w diagnostyce przyczyn poronień nawykowych oraz przy nieudanych próbach in vitro.

Jak wygląda badanie?

Badanie KIR i HLA-C wykonuje się z krwi obwodowej, ewentualnie innej tkanki. Badania nie wymagają od pacjenta wcześniejszego przygotowania. Pacjent nie musi być na czczo.

Pacjenci po transfuzji krwi powinni odczekać 3 miesiące, od daty przetoczenia krwi. W przeciwnym razie wyniki badań mą być nieprawidłowe. U pacjentów po przeszczepie szpiku do badania pobierana jest inna niż krew tkanka (np. fibroblasty, komórki śluzówki jamy ustnej).

Przed pobraniem materiału do badania pacjent proszony jest o podpisanie deklaracji, w której wyraża zgodę na wykonanie molekularnego badania genetycznego.

KLINIKI GYNCENTRUM

Gdzie można wykonać badanie?

Badanie KIR i HLA-C wykonasz we wszystkich Klinikach Gyncentrum w Katowicach, Krakowie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Zapraszamy!

Gyncentrum Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1

Więcej >>

Gyncentrum Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej >>

Gyncentrum Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej >>

Gyncentrum Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej >>

Gyncentrum Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Tomasza Zana 32A

Więcej

Gyncentrum Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej

Gyncentrum Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej

Gyncentrum Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej

Gyncentrum Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1

Więcej >>

Gyncentrum Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej >>

Gyncentrum Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej >>

Gyncentrum Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej >>

Gyncentrum Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Tomasza Zana 32A

Więcej

Gyncentrum Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej

Gyncentrum Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej

Gyncentrum Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej