Psychoterapia

Wsparcie dla par zmagających się z problemem niepłodności

Problem niepłodności i czas terapii to trudny okres dla osób dotkniętych tym problemem oraz chwila próby dla wielu związków. Złość, żal, lęk oraz bezradność to emocje, które bardzo często towarzyszom pacjentom na różnych etapach procesu wieloletniej terapii. Wiele par zmaga się także z dylematami natury moralnej, a decyzja o leczeniu jest negatywnie przyjmowana przez najbliższe otoczenie. Niestety jest to bardzo destruktywne dla psychiki, związku oraz relacji z otoczeniem. Wszystkie te przeżycia i trudności sprawiają, że przestajemy sobie radzić z sytuacją, w której się znaleźliśmy.

Czynniki natury emocjonalnej mogą nieświadomie powodować blokadę psychiczną, która utrudnia leczenie, a często jest także jedyną przyczyną problemów z poczęciem dziecka. W takim momencie ważną rolę odgrywa wsparcie psychologiczne.

psychoterapia

Borykacie się z problemem niepłodności?
Umówcie spotkanie z psychologiem w Gyncentrum

Rola psychoterapii w procesie leczenia niepłodności

Problem niepłodności oraz długotrwała terapia jest ogromnym obciążeniem psychicznym dla obojga partnerów. Jednak każde z nich podchodzi do tego problemu i przeżywa go w zupełnie inny sposób. To właśnie różne punkty widzenia, a także presja otoczenia i towarzyszące temu negatywne emocje są przyczyną wielu problemów natury fizycznej oraz psychicznej wpływających na nas samych oraz relacje w związku. Rolą psychologa w procesie terapii niepłodności jest zatem pomoc i wsparcie w radzeniu sobie z problemami oraz własnymi emocjami, a także w poznaniu i zrozumieniu emocji partnera, które towarzyszą na każdym etapie leczenia. Psychoterapia pomaga w rozładowaniu napięcia, znalezieniu sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wskazaniu sposobów postepowania oraz adaptacji do choroby i lepszego znoszenia samego leczenia.

Efekty psychoterapii

Podczas psychoterapii pary uczą się:

  • odreagowywania i radzenia z trudnymi emocjami poza związkiem,
  • dbałości o siebie i poszukiwania równowagi miedzy codziennością a leczeniem,
  • wzmacniania siebie,
  • gotowości na zmianę,
  • zapobiegania nasilania się nastrojów depresyjnych,
  • radzenia sobie z diagnozą oraz ze stratą i rozczarowaniem.