· 25 października 2017

Badania prenatalne w ramach NFZ w Częstochowie

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań prenatalnych w Częstochowie w ramach programu NFZ.

Badania prenatalne w ramach NFZ

Będąc ważnym elementem profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych, diagnostyka prenatalna to jeden z ważniejszych badań w ciąży. Dodatkowo, jeśli Twoja ciąża jest z grupy wysokiego ryzyka – badania prenatalne są bezwzględnym wskazaniem medycznym, refundowanym przez NFZ.

Dla kogo przenaczony jest program?

Sprawdź, czy spełniasz poniższe kryteria:
 • wiek matki powyżej 35 lat
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
 • zagrożenie zwiększonym ryzykiem urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
 • nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych w czasie ciąży
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u matki lub ojca dziecka
Program refundacji badań prenatalnych – cele:
 • umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wystąpienia wad płodu (testy biochemiczne)
 • wczesne rozpoznanie wad płodu (USG)
 • zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce
 • wdrożenie systemu organizacyjnego badań prenatalnych w Polsce

Pamiętaj, że  warunkiem kwalifikacji do programu jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę, zawierające wskazania do objęcia programem oraz opis nieprawidłowości, a także załączone wyniki badań potwierdzające zasadność skierowania,.

Świadczenia w ramach programu badań prenatalnych:

 • USG płodu (USG genetyczne)

USG jest badaniem nieinwazyjnym

USG genetyczne jest przesiewowym badaniem prenatalnym wykonywanym między 11. a 14. tygodniem ciąży. Ocenia ono kluczowe markery wad genetycznych płodu. Przede wszystkim przezierność karkową (NT- nuchal translucency), czyli przestrzeń płynową w okolicach karku dziecka. Poszerzenie tej przestrzeni może oznaczać, że płód jest obciążony jakąś wadą wrodzoną, np. zespołem Downa lub Edwardsa. W trakcie USG genetycznego lekarz sprawdza również:

 • budowę i położenie poszczególnych narządów wewnętrznych dziecka (serca, żołądka nerek, pęcherza moczowego)
 • wygląd kości nosowej
 • rytm serca
 • odległość głowowo-siedzeniową
 • przepływ przez zastawkę trójdzielną
 • parametry przepływu w przewodzie żylnym

Na tym etapie lekarz może już także wstępnie określić płeć dziecka

 • Badania biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi) – test podwójny (białko PAPP-A + beta-hCG)

Badania wykonywane z krwi są badaniami nieinwazyjnymi

Test podwójny to test biochemiczny (wykonywany z krwi). Ocenia się w nim stężenie dwóch substancji występująch w organizmie kobiety: białko PAPP-A oraz beta-hCG, czyli wolną podjednostkę beta gonadotropiny kosmówkowej.

Białko PAPP-A to białko wytwarzane w czasie ciąży przez trofoblast (późniejsze łożysko). Jego stężenie dostarcza wielu bardzo ważnych informacji na temat stanu zdrowia przyszłej mamy, m.in. mowi o tym, jak funcjonuje łożysko. Beta-hCG jest natomiast najwazniejszym hormonem ciążowym produkowanym w pierwszej kolejności przez zarodek, a potem przez łożysko. Odpowiada za podtrzymanie funkcji ciałka żółtego, pobudzając je do wytwarzania progesteronu.

Test podwójny określa ryzyko wystąpienia u dziecka trzech najczestszych zespołów wad wrodzonych:
 • zespołu Downa (trisomia 21)
 • zespołu Edwardsa (trisomia 18)
 • zespołu Patau (trisomia 13)

 

Komputerowa ocena ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych
 • Porada genetyczna

W przypadku wykrycia niepokojących zmian:

 • procedury inwazyjne (pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji/ biopsji trofoblastu/ kordocentezy pod kontrolą USG)
 • badania genetyczne

W przypadku konieczności dalszej diagnostyki, niemieszczącej się w ramach programu, pacjentka kierowana jest do ośrodka specjalistycznego realizującego odpowiedni rodzaj świadczeń.

 

Więcej informacji o badaniach prenatalnych w ramach programu NFZ jest dostępnych na stronie: www.gyncentrum.pl/badania-prenatalne-nfz