· 15 czerwca 2018

Szkolenie KITAZATO Walencja 2018

Zespół embriologów z kliniki Gyncentrum Clinic wziął udział w warsztatach embriologicznych doskonalących umiejętności kriokonserwacji (zamrażania) gamet i embrionów metodą witryfikacji.

Szkolenie naukowe zorganizowane zostało przez wiodący w Europie ośrodek IVF – IVI Clinic z hiszpańskiej Walencji, pod egidą światowego lidera w branży witryfikacji – firmy KITAZATO z Japonii.

Podczas panelu warsztatów szkoleniowych uczestnicy spotkania mieli okazję pogłębić wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie mrożenia i rozmrażania zarodków oraz komórek rozrodczych. Dodatkowo, w sesji teoretycznej, omówione zostały zasady dotyczące transferu zarodków po rozmrożeniu (KET, krioembriotransfer).

Uzyskana wiedza praktyczna i teoretyczna umożliwi zespołowi Gyncentrum jeszcze skuteczniejsze realizowanie procedur medycznych w obszarze embriologicznych technik wspomaganego rozrodu.