· 2 czerwca 2020

Nagroda Najwyższa Jakość QI 2020 dla Gyncentrum

Gyncentrum po raz siódmy zostało nagrodzone w konkursie Najwyższa Jakość Quality International. Opracowany przez ekspertów Gyncentrum „Algorytm postępowania w leczeniu niepłodności u kobiet z endometriozą” został doceniony i nagrodzony przez kapitułę konkursu Złotym Godłem QI 2020 w kategorii Services.

Najwyższa Jakość Quality International to największy i najbardziej prestiżowy program projakościowy w Polsce, realizowany pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie .

„Algorytm postępowania w leczeniu niepłodności u kobiet z endometriozą”

Wczesne wykrycie endometriozy, określenie jej stopnia oraz wybór właściwej terapii ma decydujące znaczenie dla kobiet mających trudności z poczęciem dziecka lub utrzymaniem ciąży, a także tych, które planują ciąże w przyszłości.

W celu poprawy wykrywalności endometriozy oraz zwiększenia skuteczności leczenia niepłodności u chorych pacjentek, eksperci Kliniki Leczenia Niepłodności Gyncentrum oraz Centrum Leczenia Endometriozy Gyncentrum, opracowali „Algorytm postępowania w leczeniu niepłodności u kobiet z endometriozą”.

„Algorytm postępowania w leczeniu niepłodności u kobiet z endometriozą” określa proces diagnostyczny, którego celem jest precyzyjna identyfikacja i ocena stopnia zaawansowania endometriozy oraz wybór terapii mającej na celu uzyskanie ciąży u chorej pacjentki. W ramach algorytmu wykorzystywane są najnowocześniejsze techniki diagnostyczne i zabiegowe w tym laparoskopowa operacja usunięcia torbieli i ognisk endometriozy za pomocą noża plazmowego. W zależności od stopnia zaawansowania endometriozy, nasilenia dolegliwości bólowych, chorób współtowarzyszących oraz planów rozrodczych kobiety algorytm zakłada również farmakologiczne i dietetyczne wsparcie terapii, a także wykorzystanie technik wspomaganego rozrodu.

Algorytm, opracowany przez ekspertów Gyncentrum, przyczynia się do zwiększenia wykrywalności endometriozy, co bezpośrednio przekłada się na szybszą i bardziej precyzyjną terapię oraz większy odsetek ciąż u kobiet, leczących się z powodu niepłodności.