· 20 marca 2024

Badania prenatalne na NFZ – dostępne w Klinice Gyncentrum w Poznaniu!

Od teraz badania prenatalne na NFZ dostępne są także w naszej klinice Gyncentrum w Poznaniu. Zapraszamy do umawiania wizyt!

Jesteśmy wiodącym ośrodkiem diagnostyki prenatalnej w Polsce. Posiadamy zespół ekspertów w zakresie ginekologii i położnictwa, perinatologii oraz genetyki. Zapewniamy najwyższy standard opieki medycznej.

Komu przysługują bezpłatne badania prenatalne na NFZ?

 

Kobieta, która chciałaby wykonać bezpłatne badania prenatalne na NFZ musi posiadać odpowiednie skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę. Otrzyma je, jeśli spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • ma więcej niż 35 lat;
  • jej dziecko z jej poprzedniej ciąży ma / miało stwierdzoną aberrację chromosomową;
  • jest obciążona większym ryzykiem urodzenia dziecka dotkniętego chorobą monogenową lub wieloczynnikową;
  • otrzymała już nieprawidłowy wynik badania USG lub badania biochemicznego w trakcie ciąży;
  • ona lub jej partner mają stwierdzoną strukturalną aberrację chromosomową.

 

Co obejmuje program bezpłatnych badań prenatalnych na NFZ?

 

Program bezpłatnych badań prenatalnych finansowany przez Narodowy Fundusz zdrowia obejmuje: 

  • Dwukrotne USG płodu (wykonane pomiędzy 11. a 13.  (+6 dni) tygodniem ciąży oraz 18. a 23. tygodniem ciąży) oraz badania biochemiczne (wykonywane w zależności od wieku ciąży – PAPP-A, β -hCG, AFP, Estriol).
  • Poradę genetyczną w przypadku podejrzenia występowania u dziecka aberracji chromosomowej lub innej wady wrodzonej na podstawie wykonanych badań USG i testów biochemicznych.
  • Badania inwazyjne, takie jak amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kordocenteza wraz z diagnostyką genetyczną (klasyczne badania cytogenetyczne i molekularne) – w zależności od wskazań medycznych oraz opinii lekarza genetyka.

 

Więcej informacji o badaniach >>

badania prenatalne na nfz gyncentrum poznań
Obserwuj nas
Tematyka