· 25 lutego 2022

Dofinansowanie do in vitro dla mieszkańców Częstochowy w 2022 r.

Klinika Gyncentrum po raz kolejny znalazła się w gronie realizatorów programu „Leczenie Niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy”. Jesteśmy jedynym realizatorem, który świadczy usługi także w Częstochowie.

Klinika Gyncentrum po raz kolejny znalazła się w gronie realizatorów programu „Leczenie Niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy”. Jesteśmy jedynym realizatorem, który świadczy usługi także w Częstochowie.

 

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 

– wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia (dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat – wg rocznika urodzenia – jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
– pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
– są mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy,
– poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
– zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 000,00 zł. pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci. Liczba miejsc w programie jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wnioski należy składać w sobotę, 5 marca, od godz. 9.00 do 12.00 w holu na parterze Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

 

Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami, dostępne są na stronie: www.czestochowa.pl