· 25 lutego 2016

GYNCENTRUM AKREDYTOWANYM OŚRODKIEM SZKOLENIOWYM

W naszej klinice lekarze ze specjalizacją II stopnia lub posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa będą mogli odbyć  20-tygodniowy staż kierunkowy lekarzy specjalizujących się w zakresie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

 

Szczegóły na: www.gyncentrum.pl/akredytowany-osrodek-szkoleniowy