· 8 kwietnia 2015

I Śląska Konferencja Płodności

Serdecznie zapraszamy na I ŚLĄSKĄ KONFERENCJĘ PŁODNOŚCI pt. Zdrowa mama, Zdrowy tata. Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego. Markery płodności kobiet i mężczyzn.

Konferencja jest zwieńczeniem kilkumiesięcznych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych:
„Zdrowa mama” i „Zdrowy tata”, których inicjatorem jest Fundacja Gyncentrum. Celem kampanii była zmiana postrzegania niepłodności, jako problemu, który dotyczyć może w równym stopniu kobiet i mężczyzn w każdym wieku, a także promocja wczesnej diagnostyki zaburzeń płodności oraz świadomego planowania rodziny.

Z uwagi na znaczenie oraz skalę problemu podczas Konferencji przedstawione zostaną badania naukowe obrazujące płodność mieszkańców Śląska, opracowane na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach kampanii „Zdrowa mama” i „Zdrowy tata”.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

– Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
– JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
– Polskie Towarzystwo Andrologiczne
– Prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko – Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
– Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Szczegóły na: www.konferencjaplodnosci.pl