· 4 marca 2020

Nabór do Programu in vitro w Częstochowie

Dofinansowanie in vitro w Częstochowie

Parom zakwalifikowanym do programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 5.000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponosi pacjent.

Kwalifikacja do programu

Do programu zakwalifikowane zostaną pary, które spełniają następujące kryteria:

  • Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat (według rocznika urodzenia). Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (według rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml.
  • Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.
  • Poddały się wcześniejszej diagnostyce i leczeniu niższego rzędu, według obowiązujących rekomendacji, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego.
  • Pozostają w związku małżeńskim lub związku partnerskim.
  • Są mieszkańcami miasta Częstochowy.

Dofinansowanie przysługuje parom, które w latach 2018-2019 nie skorzystały z dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego, współfinansowanego ze środków częstochowskiego samorządu.

Jak zgłosić się do programu?

Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami, dostępne są na stronie: http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13559

Wnioski należy składać w sobotę, 7 marca 2020 roku, od godz. 8.00 do 11.00 w holu głównym Urzędu Miasta Częstochowy, na parterze, przy ul. Śląskiej 11/13.​