· 10 listopada 2016

POWSTAŁ ŚLĄSKI KLASTER LECZENIA NIEPŁODNOŚCI

Śląski Klaster Leczenia Niepłodności jest dobrowolnym zrzeszeniem firm i instytucji, tworzony przez podmioty specjalizujące się w tematyce niepłodności, które dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, by tworzyć nowe rozwiązania w tej dziedzinie.

Śląski Klaster Leczenia Niepłodności służy również nawiązaniu współpracy podmiotów medycznych z jednostkami naukowo-badawczymi, które prowadzą badania w zakresie nauk medycznych oraz biotechnologii.

Więcej o Śląskim Klastrze Leczenia Niepłodności znajdziecie na stronie www.skln.pl