· 15 lutego 2017

PROGRAM IN VITRO CZĘSTOCHOWA

22 lutego rusza termin składania wniosków w ramiach miejskiego programu „LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015 – 2017”.

GYNCENTRUM jest jedynym ośrodkiem w gronie realizatorów, mającym swój oddział w Częstochowie. Pary, które wybrały GYNCENTRUM, na miejscu w Częstochowie będą poddane pełnej diagnostyce oraz kwalifikacji do programu. To znacznie ułatwi kolejne wizyty przygotowujące do programu i leczenia.

Wnioski należy składać w terminie od 22 do 28 lutego 2017 roku w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 – IV p. pokój nr 413.

Liczba miejsc ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły programu dostępne są na stronie: http://www.gyncentrum.pl/programy-in-vitro-czestochowa

Szczegóły programu, kryteria jakie muszą spełnić pary oraz wnioski dostępne są na stronie Urzędu Miasta Częstochowa:
http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=8480​

Pacjenci, którzy zainteresowani są przystąpieniem do programu powinni zgłaszać się do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie.

Tel.: (34) 3707613, (34) 3707683,
e-mail: [email protected]