· 6 sierpnia 2015

Warsztaty z Dr. Masashige Kuwayama

Witryfikacja jest obecnie najskuteczniejszą metodą mrożenia komórek w tym oocytów i zarodków. Twórca metody – Dr. Kuwayama, przeprowadził wiele badań, którymi udowodnił wyższość witryfikacji nad klasyczną metodą mrożenia. Witryfikacja gwarantuje bowiem odzyskanie komórek na poziomie ponad 95%.

Jesteśmy przekonani, że nabyta podczas warsztatów wiedza i umiejętności będą wykorzystywane w codziennej pracy naszego laboratorium i przyczynią się do zwiększenia skuteczności procedury in vitro z wykorzystaniem mrożonych komórek w naszej klinice.