Badania prenatalne NFZ

Podstawowy element profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych u dziecka.

Diagnostyka prenatalna stanowi podstawowy element profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych u płodu. W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka badania prenatalne są bezwzględnym wskazaniem medycznym, refundowanym przez NFZ.

badania prenatalne nfz katowice bielsko-biała kraków częstochowa

Celem programu refundacji badań prenatalnych jest:

Program skierowany jest do kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

Warunkiem kwalifikacji do programu jest skierowanie zawierające wskazania do objęcia programem oraz opis nieprawidłowości, a także załączone wyniki badań potwierdzające zasadność skierowania, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

Jeśli spełniasz jedno z powyższych kryteriów kwalifikacji – umów termin badania!

Świadczenia w ramach programu

Badania nieinwazyjne

oraz

USG płodu (USG genetyczne)

USG genetyczne jest przesiewowym badaniem prenatalnym wykonywanym między 11. a 14 tygodniem ciąży. Ocenia ono kluczowe markery wad genetycznych płodu. Przede wszystkim przezierność karkową (NT- nuchal translucency), czyli przestrzeń płynową w okolicach karku dziecka. Poszerzenie tej przestrzeni może oznaczać, że płód jest obciążony jakąś wadą wrodzoną, np. zespołem Downa lub Edwardsa. W trakcie USG genetycznego lekarz sprawdza również:

Na tym etapie lekarz może już także wstępnie określić płeć dziecka.

Test podwójny (białko PAPP-A + beta-hCG)

Test podwójny to test biochemiczny (wykonywany z krwi). Ocenia się w nim stężenie dwóch substancji występująch w organizmie kobiety: białko PAPP-A oraz beta-hCG, czyli wolną podjednostkę beta gonadotropiny kosmówkowej.

Białko PAPP-A to białko wytwarzane w czasie ciąży przez trofoblast (późniejsze łożysko). Jego stężenie dostarcza wielu bardzo ważnych informacji na temat stanu zdrowia przyszłej mamy, m.in. mowi o tym, jak funcjonuje łożysko. Beta-hCG jest natomiast najwazniejszym hormonem ciążowym produkowanym w pierwszej kolejności przez zarodek, a potem przez łożysko. Odpowiada za podtrzymanie funkcji ciałka żółtego, pobudzając je do wytwarzania progesteronu.

Test podwójny określa ryzyko wystąpienia u dziecka trzech najczęstszych zespołów wad wrodzonych:

W przypadku wykrycia niepokojących zmian:

procedury inwazyjne (pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji/ biopsji trofoblastu/ kordocentezy pod kontrolą USG)
badania genetyczne

W przypadku konieczności dalszej diagnostyki, niemieszczącej się w ramach programu, pacjentka kierowana jest do ośrodka specjalistycznego realizującego odpowiedni rodzaj świadczeń.

Gdzie można wykonać badanie?

Zapraszamy na badania prenatalne prywatnie lub w ramach NFZ do naszych ośrodków w Katowicach, Krakowie, Bielsku-Białej
i Częstochowie.

Gyncentrum Katowice
ul. Kościuszki 229
tel. 32 506 57 77
e-mail: info@gyncentrum.pl

Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10
tel. 12 306 73 77

Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140
tel. 32 506 57 77
e-mail: infobielsko@gyncentrum.pl

Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9
tel. 32 506 57 77
e-mail: infoczestochowa@gyncentrum.pl