PGD-NGS

Nowatorska technologia sekwencjonowania następnej generacji

NGS to zbiór technologii, które pozwalają na równoległe przetwarzanie na dużą skalę kilkuset tysięcy matryc DNA. Sprawia to, że technologie tego typu idealnie nadają się do sekwencjonowania dużych genów oraz dużej liczby genów, nawet kilkudziesięciu eksonowych. Wydajność technologii NGS jest imponująca – możliwe jest odczytanie ludzkiego genomu w zaledwie kilkanaście godzin. Otwiera to przed badaczami i/lub klinicystami zupełnie nowe możliwości, bowiem większość chorób ma podłoże genetyczne.

PGD-NGS

Sekwencjonowanie

Tak jak w przypadku chorób jednogenowych, gdzie aby doszło do ujawnienia się fenotypu wystarczy jeden wadliwy allel w badanym genie, tak w przypadku chorób takich jak nowotwory, choroby metaboliczne, neurologiczne, czy o fenotypie autystycznym – wymagana jest analiza wielu różnych genów zaangażowanych w proces chorobowy.

Umiejętne wykorzystanie sekwencjonowania następnej generacji pozwala nie tylko na skuteczną diagnostykę podłoża choroby, ale także umożliwia określenie predyspozycji, co przekłada się na skuteczną profilaktykę i znacznie bardziej skuteczne leczenie oraz możliwość personalizacji terapii.

Powoli wkraczamy więc w erę medycyny „spersonalizowanej”, gdzie podejście do leczenia dostosowane będzie indywidualnie do każdego pacjenta. Pozwoli to na minimalizację kosztów leczenia, a także przełoży się na większą skuteczność zastosowanej metody terapii. Znając profil genetyczny pacjenta, będzie można nie tylko dostosować lek do konkretnego schorzenia, ale także przewidzieć reakcję pacjenta na ten lek, dzięki czemu łatwiejsze będzie ustalenie skutecznej dawki.

Technologia PGD-NGS

Wprowadzenie technologii analizy profilu genetycznego za pomocą technologii NGS w diagnostyce i terapii PGD (tj. preimplantacyjnej), pozwoli w sposób bezpieczny, całościowy i jak najpełniejszy określić ryzyko występowania zmian genetycznych (niejednokrotnie letalnych) niekorzystnie oddziałowujących na przyszłe potomstwo.

Kto powinien wykonać badanie PGD-NGS?

Badanie takie powinni wykonać pacjenci, u których dotychczasowa diagnostyka genetyczna nie przyniosła odpowiedzi – nie umożliwiła identyfikacji defektu genetycznego odpowiedzialnego za problem kliniczny, jak również w przypadkach, gdy oszacowana przez lekarza – genetyka klinicznego diagnostyka, będzie kosztowna ze względu na złożoność problemu medycznego.

Niepodważalną zaletą tej metody jest możliwość odkrycia nowych genów, których defekty (mutacje) są odpowiedzialne za choroby genetycznie uwarunkowane.

Przykładowe badania z wykorzystaniem techniki NGS

  • Analiza sekwencji paneli 4830 genów o udokumentowanym zaangażowaniu w etiopatogenezę chorób o podłożu genetycznym
  • Analiza sekwencji paneli genów „kardiologicznych”
  • Analiza sekwencji paneli genów „onkologicznych”
  • Analiza sekwencji paneli genów „spectrum chorób autystycznych” Analiza sekwencji paneli genów „neurologicznych”
  • Analiza sekwencji paneli genów „nerwowo-mięsniowych”
  • Sekwencjonowanie całego eksomu (>50Mb)

Interesuje Cię koszt PGD-NGS?

Zapoznaj się z cennikiem lub skontaktuj z naszą infolinią

KLINIKI GYNCENTRUM

Zapraszamy do jednego z naszych oddziałów.

Gyncentrum Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1

Więcej >>

Gyncentrum Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej >>

Gyncentrum Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej >>

Gyncentrum Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej >>

Gyncentrum Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Zana 32A

Więcej >>

Gyncentrum Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej >>

Gyncentrum Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej

Gyncentrum Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej

Gyncentrum Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1

Więcej >>

Gyncentrum Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej >>

Gyncentrum Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej >>

Gyncentrum Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej >>

Gyncentrum Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Zana 32A

Więcej >>

Gyncentrum Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej >>

Gyncentrum Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej

Gyncentrum Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej