Test ERA

Badanie receptywności endometrium

Endometrium to błona śluzowa wyścielająca macicę, odpowiedzialna za zagnieżdżenie się zarodka.

To właśnie w macicy rozwija się ciąża. Endometrium w trakcie cyklu menstruacyjnego rozrasta się, aby w drugiej fazie, pod wpływem progesteronu, przygotować macicę na przyjęcie i implantację zarodka. Gdy proces ten nie następuje, tzw. czynnościowa warstwa endometrium złuszcza się i pojawia się miesiączka. Wszelkie nieprawidłowości w obrębie błony śluzowej macicy mogą być przyczyną wielu problemów, m.in. są jedną z najczęstszych przyczyn niepłodności u kobiet.

test ERA

Receptywność endometrium

Często, mimo wielu prób i przygotowań, nie dochodzi do implantacji zarodka w macicy. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być brak receptywności endometrium.

Receptywność endometrium to gotowość błony śluzowej macicy na przyjęcie i zagnieżdżenie zarodka. Najczęściej okres ten przypada między 19 a 21 dniem cyklu menstruacyjnego (między 5 a 7 dniem po owulacji). Okres ten to tzw. „okno implantacji”, które pozwala wielokrotnie zwiększyć szansę na zajście w ciążę.

Określenie receptywności endometrium jest szczególnie ważne w leczeniu niepłodności oraz diagnostyce przyczyn poronień.

Czym jest test ERA?

Badanie ERA (Badanie Receptywności Endometrium) to najnowocześniejsza metoda diagnostyczna, opracowana i opatentowana przez firmę IGENOMIX R&D, pionierów w badaniach nad genetyką reprodukcyjną.

Test ERA bada receptywność endometrium na podstawie analizy ekspresji 238 genów. W rezultacie badanie to pozwala określić indywidualne dla każdej pacjentki okno implantacji oraz przeprowadzić transfer zarodków w najbardziej odpowiednim na ich zagnieżdżenie momencie. Test Era zwiększa szanse na skuteczne zapłodnienie in vitro!

Kto powinien wykonać test ERA?

Badanie powinny wykonać pacjentki, u których implantacja, prawidłowego pod względem morfologicznym zarodka, nie powiodła się (przynajmniej 3 nieudane transfery u młodych kobiet i dwa lub więcej u kobiet powyżej 37 roku życia).

Badanie szczególne polecane jest pacjentkom, u których nie stwierdzono nieprawidłowości w obrębie macicy, a mimo starań nie mogą zajść w ciążę.

Badanie zleca lekarz, który po otrzymaniu wyniku, jest odpowiedzialny za poinformowanie pacjentki o dalszych krokach leczenia.

Na czym polega test ERA?

Termin zabiegu ustala lekarz prowadzący około 21 dnia cyklu menstruacyjnego. W celu pobrania materiału do badania konieczne jest wykonanie biopsji endometrium. Zabieg polega na wprowadzeniu poprzez pochwę do macicy cieniutkiej kaniuli i pobraniu próbki tkanki endometrialnej. Podczas zabiegu pacjenta może odczuwać pewien dyskomfort, a po zabiegu mogą wystąpić delikatne krwawienia. Jest to jednak normalna reakcja, która nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Nie ma mniej inwazyjnej metody pobrania wystarczającej ilości materiału endometrialnego.

W 5% przypadków zabieg może okazać się nieudany ze względu na zbyt małą ilość i/lub jakość pobranej tkanki uniemożliwiającej przeprowadzenie badania. W takich przypadkach zabieg biopsji zostanie powtórzony.

 

test era wykres
KLINIKI GYNCENTRUM

Gdzie wykonać Test ERA?

Test ERA wykonasz we wszystkich Klinikach Gyncentrum w Katowicach, Krakowie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Zapraszamy!

Test ERA Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1

Więcej

Test ERA Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej

Test ERA Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej

Test ERA Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej

Test ERA Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Zana 32A

Więcej

Test ERA Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej

Test ERA Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej

Test ERA Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej

Test ERA Katowice

Klinika Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1

Więcej

Test ERA Kraków

Klinika Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10

Więcej

Test ERA Częstochowa

Klinika Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Więcej

Test ERA Bielsko-Biała

Klinika Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

Więcej

Test ERA Lublin

Klinika Gyncentrum Lublin
ul. Zana 32A

Więcej

Test ERA Poznań

Klinika Gyncentrum Poznań
ul. Głogowska 151

Więcej

Test ERA Warszawa

Klinika Gyncentrum Warszawa
ul. Rondo ONZ 1

Więcej

Test ERA Wrocław

Klinika Gyncentrum Wrocław
ul. Orląt Lwowskich 1

Więcej

Masz więcej pytań dotyczących testu ERA?
Skontaktuj się z nami