Statystyki

90% cykli zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, przeprowadzonych w ramach Programu 2+1, w okresie od maja 2018 do maja 2019 w klinikach Gyncentrum zakończyło się uzyskaniem ciąży. Tak wysoka skuteczność to efekt ogromnego doświadczenia lekarzy i embriologów pracujących w naszej Klinice oraz zaawansowanych technik laboratoryjnych, jakie wykorzystujemy w trakcie procedury in vitro.

W ramach „Programu 2+1” Pacjenci naszej kliniki mają zagwarantowane 3 pełne procedury zapłodnienia in vitro. Jeden cykl in vitro obejmuje kilka etapów, poczynając od stymulacji hormonalnej pacjentki, poprzez pobranie komórek jajowych, zapłodnienie, aż po transfer zarodków. W trakcie takiego cyklu przeprowadza się od jednego do kilku transferów, w zależności od liczby uzyskanych zarodków i konieczności powtarzania procedury.

Spełniamy marzenia

Ebriotransfer to procedura przeniesienia świeżych zarodków/blastocyst, powstałych po zapłodnieniu in vitro do jamy macicy Pacjentki. W zależności od oceny morfologii oraz tempa ich rozwoju transfer może mieć miejsce 2,3,4 lub 5 dobie po zapłodnieniu. W dniu zabiegu wybrane zarodki wprowadzane są przez lekarza przez kanał szyjki macicy do jamy macicy. Pozostałe nadliczbowe zarodki zostają poddane procesowi witryfikacji i przechowywane są w ciekłym azocie, aż do czasu wykorzystania w kolejnym transferze lub gdy para zdecyduje się na dziecko w przyszłości. Mówimy wówczas o krioembriotransferze.

Poniżej przedstawiamy procentowe ujęcie skuteczności pojedynczego cyklu in vitro, uwzględniające wszystkie transfery zarodków w danym cyklu, zarówno świeże (ET) jak i mrożone (KET) w zależności od wieku Pacjentki. Wiek to bowiem jeden z najważniejszych czynników determinujących skuteczność podjętych w laboratorium iv vitro procedur. U Pacjentek poniżej 30 r.ż skuteczność pojedynczego cyklu in vitro w Gyncentrum wynosi 66%. Połowa przeprowadzonych cykli u kobiet w wieku pomiędzy 31 a 35 lat zakończyła się uzyskaniem ciąży. Na podobnym poziomie kształtują się szanse na powodzenie procedury u kobiet powyżej 36 i 40 roku życia.

statystyki www 07 scaled Statystyki

Transfer świeżych zarodków

W klinice Gyncentrum aż 58% Pacjentek poniżej 30 roku życia udaje się zostać mamą w pojedynczym cyklu in vitro. Wraz z wiekem Pacjentki szanse na zajście w ciążę maleją, jednak u kobiet, które osiągnęły już 40. r.ż w 42% przeprowadzonych cykli in vitro w Gyncentrum udaje się uzyskać ciążę.

statystyki www 05 scaled Statystyki

Transfer mrożonych zarodków

Witryfikacja zarodków to bezpieczna metoda zabezpieczenia płodności, która nie wpływa negatywnie na jakość pozyskanych zarodków. Świadczą o tym poniższe dane. W analizowanym okresie aż 71% Pacjentek w wieku poniżej 30 lat, u których wykonano transfer mrożonych zarodków, spełniło marzenia o zajściu w ciążę. Co druga Pacjentka w wieku pomiędzy 36 a 40 rokiem życia miała szanse zostać mamą.

statystyki www 06 scaled Statystyki