Niepłodność Article · 15 września 2020

Rola inozytolu w diecie a starania o dziecko

Inozytol jest ważnym elementem środowiska pęcherzykowego i badania naukowe potwierdzają, że jego wyższy poziom w płynie pęcherzykowym koreluje z poprawą jakości komórek jajowych.

inozytol w diecie a starania o dziecko

Jakość oocytów odgrywa kluczową rolę w procesie zajścia w ciążę. Słabej jakości komórki jajowe mogą być przyczyną bezpłodności oraz ważną przeszkodą w procesie zapłodnienia in vitro. Jakość oocytów zależy od wielu procesów zachodzących w ciągu oogenezy tj. w procesie powstawania i  dojrzewania komórek jajowych. Na jakość oocytów nie tylko wpływa jakość jąder komórkowych i  mitochondriów, ale także mikrośrodowisko jajników. Pęcherzykowy płyn stanowi bardzo ważne mikrośrodowisko dla rozwoju komórek jajowych, które może wpływać na ich jakość oraz potencjał w  procesie zapłodnienia i rozwoju zarodka, a tym samym powodzenia w procesie in-vitro.

 

Inozytol a niepłodność

 

Inozytol jest ważnym elementem środowiska pęcherzykowego i badania naukowe potwierdzają, że jego wyższy poziom w płynie pęcherzykowym koreluje z poprawą jakości komórek jajowych.

 

Niedawno badania nad suplementacją inozytolu podczas programu zapłodnienia in vitro nabrały szczególnego znaczenia ze względu na wpływ tej cząsteczki na zmniejszenie insulinooporności, poprawiając czynność jajników, jakość oocytów oraz wskaźniki zarodków i ciąż oraz zmniejszając ilość gonadotropin podczas stymulacji.

 

Inozytol, chociaż nie jest prawdziwą witaminą, jest czynnikiem witaminowym, który należy do grupy witamin z grupy B. Badania wskazują, ze dwa z dziewięciu izomerów inozytolu: mioinozytol oraz D-chiro-inozytol są mediatorami działania insuliny i wpływają na obniżenie oporności na insulinę. Istnieją dowody na to, że inozytol nie tylko zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę, ale jest także w stanie poprawić czynność jajników.

 

Inozytol i jego izoformy, zwłaszcza mioinozytol, są często stosowane jako terapia wstępna stymulacji u niepłodnych pacjentów poddawanych procedurze in-vitro. Przeprowadzone badania wykazały bardzo obiecujące korzyści polegające na tym, że w wyniku wstępnego leczenia inozytolem uzyskany wskaźnik ciąż klinicznych wzrósł o 6,13%, a wskaźnik poronień zmniejszył się o 27,08%.

 

Mioinozytol a jakość komórek jajowych

 

Badania kliniczne pokazują, że suplementacja mioinozytolem rozpoczęta trzy miesiące przed rozpoczęciem stymulacji jajników powoduje znaczną poprawę odpowiedzi hormonalnych, zmniejszając ilości hormonu folikulotropowy (FSH), który jest niezbędny do optymalnego rozwoju pęcherzyków. Suplementacja mioinozytolem pozytywnie koreluje z liczbą pobranych oocytów i, co ważniejsze, z ich dobrą jakością. Badanie przeprowadzone na 149 pacjentek wykazało, że w grupie kobiet biorących inozytol wraz z kwasem foliowym uzyskano znacznie wyższą ilość komórek jajowych o doskonałej i dobrej jakością, co istotnie zwiększało liczbę zarodków.

 

Mioinozytol a jakość nasienia

 

Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń endokrynologicznych i niepłodności spowodowanych przewlekłym brakiem owulacji u kobiet w wieku rozrodczym. Mechanizm działania mioinozytolu u pacjentek z zespołem PCO opiera się głównie na uwrażliwieniu tkanek na insulinę a tym samym redukcji hiperinsulinemii co pozytywnie wpływa na oś podwzgórze-przysadka-jajnik u tych kobiet. W badaniach naukowych także zaobserwowano poprawę jakości oocytów, zwiększoną częstotliwość owulacji oraz występowanie regularnych cykli miesiączkowych, a tym samym powrót płodności u większości kobiet z PCOS.

 

Suplementacja mioinozytolu w cyklu in-vitro u pacjentek z PCOS zwiększa jakość oocytów oraz zarodków, co skutkuje zwiększonym odsetkiem zagnieżdżeń. Analiza płynu pęcherzykowego u pacjentek z PCOS wskazuje na 500-krotne zmniejszenie ilości mioinozytolu, przyczyną jest wzrost insulinooporności, hiperinsulinemii i poziomu hormonu luteinizującego (LH).

 

W grupie pacjentek z PCOS przed IVF przyjmujących łącznie mioinozytol i D-chiro-inozytol, w  porównaniu z grupą stosującą tylko D-chiro-inozytol, wykazano także poprawę jakości oocytów, embrionów oraz zwiększony odsetek ciąż po transferze. Ponadto u kobiet suplementujących inozytol zauważono obniżenie stężenia wolnego testosterony oraz andriosteronu,a zwiększenie globulin wiążących hormony płciowe(SHBG).

 

Inozytol również jest pomocny w leczeniu zaburzeń matebolicznych m.in. dyslipidemii u kobiet z PCOS. Badania potwierdzają wpływ inozytolu na obniżenie cholestrolu całkowitego oraz frakcji LDL tzw. „złego cholesterolu” a zwiększenie stężenia frakcji HDL potocznie zwanym „dobrym cholesterolem&rdquo. Ponadto stwierdzono, poprawę gospodarki węglowodanowej, obniżenia wskaźnika insulinooporności HOMA, oraz spadek ciśnienia krwi zarówno skurczowego jak i rozkurczowego.

 

Na podstawie stanowiska Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zaleca się kobietom z PCOS stosowanie preparatów z myo-inozytolem w celu przywrócenia prawidłowych parametrów metabolicznych, endokrynologicznych oraz regularnych cykli owulacyjnych.

Obserwuj nas
Tematyka
Niepłodność