· 4 lutego 2022

Dofinansowanie do in vitro dla mieszkańców Mysłowic – SKŁADANIE WNIOSKÓW

Klinika Gyncentrum została jako jedyna klinika realizatorem programu polityki zdrowotnej pn. „Chcemy być rodzicami – program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Mysłowice w latach 2021 2024” w roku 2022. Para będzie mogła skorzystać w bieżącym roku realizacji programu z jednokrotnego dofinansowania. Przewidziano dofinansowanie na 63 pary.

Klinika Gyncentrum została jako jedyna klinika realizatorem programu polityki zdrowotnej pn. „Chcemy być rodzicami – program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Mysłowice w latach 2021 2024” w roku 2022. Para będzie mogła skorzystać w bieżącym roku realizacji programu z jednokrotnego dofinansowania. Przewidziano dofinansowanie na 63 pary.

Uczestnikami programu są pary pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, niemogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

Warunki kwalifikacji do programu

– wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lat wg rocznika urodzenia (dopuszcza się zmianę kryterium – – wieku w przypadku wystąpienia medycznego uzasadnienia, potwierdzonego przez lekarza zatrudnianego przez podmiot realizujący program);
– zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności;
– w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Mysłowic;
– mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego;
– wyraziły zgodę na poniesienie kosztów kriokonserwacji i przechowywania zarodków.

Z jakich procedur mogą skorzystać pary?

– procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) – dofinansowanie 6 tys. zł.
– procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) – dofinansowanie 6 tys. zł.
– procedury adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) – dofinansowanie 3 tys. zł.

Składanie wniosków

Rekrutacja do programu rozpocznie się 11 lutego 2022 o godz. 10:00 w:

 

Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1
Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9

Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140

 

Liczba miejsc w programie jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Pary zainteresowane udziałem w programie powinny zgłosić się do Kliniki Gyncentrum z wnioskiem oraz oświadczeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną.

 

Program realizowany jest przez wszystkie oddziały Gyncentrum.

 

Formularze do pobrania
Pobierz wniosek >>
Pobierz oświadczenie >>

 

Więcej informacji o programie można uzyskać dzwoniąc pod numer 32 506 57 77.