· 28 listopada 2023

Dofinansowanie do in vitro dla mieszkańców Zawiercia – NABÓR TRWA!

Wciąż trwa nabór wniosków do miejskiego programu in vitro dla mieszkańców Zawiercia w latach 2023-2026, którego Klinika Gyncentrum jest realizatorem. Parom zakwalifikowanym do programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania w wysokości 4 000 lub 7 000 złotych w zależności od procedury.

Zapraszamy do składania wniosków już teraz!

Wnioski do pobrania:

Pobierz Wniosek w formacie DOC >>
Pobierz Wniosek w formacie PDF >>

Umów się na wizytę kwalifikującą
Skorzystaj z dofinansowania do in vitro w Zawierciu

 

Warunki kwalifikacji do programu

 

Dofinansowanie do procedury in vitro przysługuje parom, które spełniają następujące kryteria:

  • Zamieszkujących Gminę Zawiercie i płacących w Gminie Zawiercie podatki od co najmniej 2 lat, licząc od dnia złożenia oświadczenia w tym zakresie;
  • Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lat, według rocznika urodzenia (dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u kobiet w wieku do 42 lat według rocznika urodzenia;
  • Spełniających określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
  • Mają stwierdzoną i potwierdzoną dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.
  • Wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

 

 

Z jakich procedur mogą skorzystać pary?

 

Para zakwalifikowana do Programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania jednej zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Program umożliwia dofinasowanie do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub jednej procedury adopcji zarodka. Procedury, które podlegają pod dofinansowanie:

 

  • Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) – 7 000 zł dofinansowania;
  • Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) – 7 000 zł dofinansowania;
  • Procedury adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) – 4 000 zł dofinansowania.
  • Procedury zabezpieczenia płodności u pacjentek przed leczeniem onkologicznym wraz z ewentualnym zapłodnieniem pozaustrojowym z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie ) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) – 7 000 zł dofinansowania

 

Więcej informacji o programie >>

in vitro zawiercie
Obserwuj nas
Tematyka