News · 20 maja 2024

Konkurs na realizatorów rządowego programu in vitro trwa: zgłosiliśmy wszystkich naszych 6 oddziałów!

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028”. Realizowany będzie na zasadach przewidzianych dla programu polityki zdrowotnej.

Złożyliśmy oferty dla 6 oddziałów Gyncentrum: dla Katowic, Krakowa, Warszawy, Lublina, Poznania i Wrocławia.

Realizatorem programu mogą być ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji, spełniające wymogi kadrowe, sprzętowe i techniczne:

🔸 Realizator musi m. in. zapewnić dostęp do świadczeń finansowanych w ramach programu przez co najmniej 6 dni w tygodniu, stały nadzór embriologiczny nad laboratorium przez 7 dni w tygodniu i możliwość telefonicznego kontaktu z personelem – również przez cały tydzień. Realizator ma także zapewnić dyżury w dni wolne od pracy, jeśli będzie tego wymagać sytuacja kliniczna pacjentów.

🔸 Ośrodek ma również zapewnić odpowiednią liczbę personelu o określonych specjalnościach, m. in.: co najmniej dwóch lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz co najmniej dwie osoby ze specjalizacją w dziedzinie embriologii klinicznej lub wykształcenie medyczne, biologiczne lub biotechnologicznym oraz co najmniej jednego psychologa. Z kolei liczba położnych i pielęgniarek ma być stosowna do planowanych procedur.

 

GYNCENTRUM SPEŁNIA TE WARUNKI WE WSZYSTKICH KLINIKACH! 

 

O rządowym programie in vitro

 

Program in vitro będzie realizowany od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. Na ten cel przeznaczono w budżecie państwa każdego roku 500 mln zł. Łącznie to 2,5 mld zł.

 

Program, opracowany przez zespół ekspertów, obejmie pary:

🔸 ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu,
🔸 będące w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,

🔸 które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, w ramach wcześniej realizowanych procedur.

 

Przyjęto również kryterium wieku. Z bezpłatnego in vitro będą mogły skorzystać: 

🔸 kobiety do 42. roku życia, korzystające z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia,
🔸 kobiety do 45. roku życia jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka,
🔸 mężczyźni do 55. roku życia.

 

Program obejmuje również onkopłodność. Pacjenci z chorobami onkologicznymi, którzy chcą mieć dzieci, będą mogli zabezpieczyć materiał rozrodczy na przyszłość poprzez pobranie i przechowywanie gamet – przed lub w trakcie leczenia onkologicznego. W tym wypadku program obejmie kobiety od okresu dojrzewania do 40. roku życia i mężczyzn od okresu dojrzewania do 45. roku życia.

Więcej informacji na temat dofinansowania do in vitro 2024 >>

rodzice z dzieckiem w plenerze
Obserwuj nas
Tematyka