· 1 sierpnia 2018

Program bezpłatnych badań prenatalnych

Klinika Gyncentrum została realizatorem Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym pt. Zdrowa Matka i Dziecko.