· 17 stycznia 2018

Program in vitro Częstochowa 2018-2020

Klinika Gyncentrum jest jednym z realizatorów programu „Leczenie Niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2018-2020”.

 

Dofinansowanie in vitro

Parom zakwalifikowanym do programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 5.000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponosi pacjent.

 

Do programu zakwalifikowane zostaną pary, które spełniają następujące kryteria:

  • Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat (według rocznika urodzenia). Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (według rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml.
  • Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.
  • Poddały się wcześniejszej diagnostyce i leczeniu niższego rzędu, według obowiązujących rekomendacji, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego.
  • Pozostają w związku małżeńskim lub związku partnerskim.
  • Są mieszkańcami miasta Częstochowy.

 

Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami, które dostępne są dostępne na stronie http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=10174

Wnioski o dofinansowanie in vitro należy składać w sobotę, 20 stycznia 2018 roku, od godz. 9.00 do 13.00 w holu głównym Urzędu Miasta Częstochowy, na parterze, przy ul. Śląskiej 11/13.