· 26 kwietnia 2023

Program in vitro Mysłowice: RUSZYŁY ZAPISY NA WIZYTY KWALIFIKUJĄCE

Skorzystaj z dofinansowania do procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Mysłowic o wysokości nawet 6 000 zł! W Gyncentrum zbieramy obecnie zapisy na wizyty kwalifikujące do programu. Nie zwlekaj - zgłoś się do nas!

Klinika Gyncentrum została realizatorem programu polityki zdrowotnej pn. „Chcemy być rodzicami – program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Mysłowice w latach 2021-2024” w roku 2023. Obecnie prowadzimy zapisy na wizyty kwalifikujące do programu.

Umów się na wizytę kwalifikującą
Skorzystaj z dofinansowania do in vitro w Mysłowicach

Warunki kwalifikacji do programu

Uczestnikami programu są pary pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, niemogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lat wg rocznika urodzenia (dopuszcza się zmianę
  kryterium wieku w przypadku wystąpienia medycznego uzasadnienia, potwierdzonego przez
  lekarza zatrudnianego przez podmiot realizujący program);
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez
  Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu
  i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub
  inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z
  dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności;
 • w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim
  od roku zamieszkuje na terenie Mysłowic;
 • mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności,
  udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję
  lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego;
 • wyraziły zgodę na poniesienie kosztów kriokonserwacji i przechowywania zarodków.

 

Z jakich procedur mogą skorzystać pary

1. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie)

2. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie)

3. Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie)

 

 

in vitro mysłowice