Badania cytogenetyczne

Analiza chromosomów

badanie kir i hla-c

Laboratorium cytogenetyczne kliniki Gyncentrum jest wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający wykonywanie m.in. badań FISH oraz oznaczania kariotypu z krwi przyszłych rodziców.

Badanie cytogenetyczne polega na analizie liczbowej i strukturalnej chromosomów, czyli struktur zbudowanych z liniowej cząsteczki DNA oraz białek. Celem badania jest wykrycie lub wykluczenie nosicielstwa aberracji w budowie i liczbie chromosomów u któregoś z partnerów. Dzięki badaniu cytogenetycznemu możliwe jest również określenie płci dziecka.

Dzięki badaniom cytogenetycznym możemy wykryć m.in.:

 • delecje – zmiana w materiale genetycznym polegająca na utracie części chromosomu,
 • duplikacje – podwojenie fragmentu chromosomu,
 • chromosomy markerowe – małe dodatkowe chromosomy, najczęściej nieznanego pochodzenia.

Badanie kariotypu

Kariotyp to typowy dla danego organizmu zestaw chromosomów. W komórkach somatycznych zdrowego człowieka zawartych jest 46 chromosomów (22 pary komórek autosomalnych oraz jedna para chromosomów płciowych – allosomów).

Zaburzenia w liczbie i strukturze chromosomów mogą prowadzić do rozwoju wad i chorób genetycznych (m.in. zespołu Downa, zespołu Klinefeltera, zespołu Turnera). Gdy zmianie ulega jedynie rozmieszczenie materiału genetycznego w genomie, ale jego ilość jest zachowana (tzw. translokacja zrównoważona), pacjent może nie mieć objawów klinicznych. Może jednak mieć problemy z zajściem w ciążę i przekazywać wadliwe geny potomstwu. Aberracje chromosomowe mogą także być przyczyną poronień i problemów z donoszeniem ciąży.

Badanie kariotypu (badanie cytogenetyczne) służy do oceny liczby oraz budowy chromosomów pacjenta. Dzięki temu możliwe jest wykrycie liczbowych i strukturalnych aberracji chromosomowych.

Kto powinien wykonać badanie kariotypu?

Badanie kariotypu powinny wykonać przede wszystkim osoby, które:

 • mają problem z poczęciem dziecka,
 • przygotowują się do procedury in vitro,
 • doświadczyły poronienia,
 • są obciążone ryzykiem wystąpienia wad lub chorób uwarunkowanych aberracją chromosomową,
 • wiedzą o przypadkach niepłodności, poronień, wad genetycznych wśród członków rodziny.

Badanie kariotypu można wykonać również profilaktycznie. Wiedza o ewentualnych nieprawidłowościach, pozwoli podjąć odpowiednie kroki w przyszłości np. podczas starań o dziecko. Ocenę kariotypu wykonuje się jednorazowo, a uzyskany wynik będzie niezmienny przez całe życie.

Co zyskujesz wykonując badanie kariotypu?

 • Dowiesz się, czy jesteś nosicielem aberracji chromosomowych
 • Poznasz, czy przyczyną niepłodności i poronień jest aberracja chromosomowa
 • Dowiesz się, jakie jest ryzyko przekazania wady genetycznej potomstwu
 • Wraz z lekarzem zaplanujesz leczenie, które zwiększy szanse na ciążę i urodzenie dziecka
 • Lepiej przygotujesz się do procedury zapłodnienia in vitro
 • Zyskasz spokój, gdy wynik badania będzie prawidłowy

Metoda FISH

Fluorescencyjna Hybrydyzacja In Situ (FISH z ang. Fluorescent In Situ Hybridization) – badanie ma na celu wykrycie w badanym materiale genetycznym określonej sekwencji DNA za pomocą fluorescencyjnych sond DNA. W celu analizy badanego materiału konieczne jest użycie mikroskopii fluorescencyjnej.

Technika FISH może być wykorzystana do badania wielu typów komórek i tkanek. Mogą to być limfocyty (jądra metafazowe oraz interfazowe) uzyskane w wyniku hodowli komórkowej, jak również w bezpośrednim rozmazie krwi, rozmazy szpiku kostnego, preparaty moczu, komórki guzów nowotworowych, blastomery, polocyty czy amniocyty. Możliwa jest także analiza jąder z tkanek zabezpieczonych w blokach parafinowych.

Technikę FISH stosuje się w przypadkach, gdy w badaniu kariotypu niemożliwe jest ustalenie dokładnego rodzaju bądź miejsca powstania rearanżacji w genomie. Zastosowanie unikalnych sond umożliwia zlokalizowanie miejsc pęknięć chromosomów czy określenie rodzaju translokacji. FISH jest również narzędziem w badaniu zespołów mikroduplikacyjnych i mikrodelecyjnych.

Wskazania do badania FISH:

 • nieprawidłowy wynik badania USG płodu
 • nieprawidłowy wynik testów biochemicznych
 • pacjentka w wieku 35 lat i powyżej
 • wystąpienie w rodzinie zespołu Downa, Edwardsa, Patau lub Turnera

Laboratorium cytogenetyczne Gyncentrum wykonuje następujące badania:

Badania cytogenetyczne
 • Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej
 • Kariotyp z amniocytów płodu
 • Badanie aneuploidii chromosomowych – metoda RAPID FISH

Interesują Cię koszty badań cytogenetycznych?

Zapoznaj się z cennikiem lub skontaktuj z naszą infolinią

Gdzie można wykonać badania?

Zapraszamy na badania cytogenetyczne do naszych ośrodków w Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej.

Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1
tel. 32 506 57 77
e-mail: [email protected]

Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10
tel. 32 506 57 77

Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 140
tel. 32 506 57 77
e-mail: [email protected]

Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9
tel. 32 506 57 77
e-mail: [email protected]