Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy

Klinika Gyncentrum jest akredytowaną jednostką do przeprowadzania stażu kierunkowego w ośrodku wspomaganego rozrodu dla lekarzy.

W naszej klinice lekarze ze specjalizacją II stopnia lub posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa będą mogli odbyć 20-tygodniowy staż kierunkowy dla lekarzy specjalizujących się w zakresie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

Zakres stażu

Podczas stażu lekarze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu technik wpomaganego rozrodu. Zakres umiejętności praktycznych obejmuje przed wszystkim:

  • poradnictwo i kwalifikacje do technik wspomaganego rozrodu
  • inseminację wewnątrzmaciczną
  • przezpochwową punkcję hiperstymulowanych jajników
  • transfer zarodków do jamy macicy
  • rozpoznawanie i leczenie zespołów hiperstymulacji jajeczkowania
  • pracacentezę (przezpochwową i/lub przybrzuszną)
  • umiejętność multidyscyplinarnej współpracy w zespole w programie zapłodnienia pozaustrojowego (embriolog, genetyk, psycholog).

Czas trwania programu

Program trwa 20 tygodni, z czego 5 dni roboczych to laboratorium embriologiczne, a kolejne 5 dni poradnia andrologiczna.
10 dni stażysta spędzi natomiast w poradni andrologicznej, mając bezpośredni kontakt z pacjentem.

Ilość miejsc

W 2016 roku w Klinice Gyncentrum przewidziane zostały 2 miejsca dla stażystów.

Szczegóły programu na: http://www.cmkp.edu.pl/

logo-cmkp-plen