Sonda MLPA

Sonda MLPA® to szybka, wysokoprzepustowa technika do badania liczby kopii i analizy metylacji sekwencji genomowych.

Technika ta może stanowić alternatywę dla innych technik diagnostycznych ze względu na względnie niską cenę oznaczenia, wysoką powtarzalność i przydatność w diagnostyce celowanej np. nosicielstwa chorób jednogenowych.

Sondy MLPA pozwalają na ocenę zaburzeń wrodzonych i dziedzicznych takich jak:

  • zespoły mikrodelecyjne i del/dup regionów subtelomerowych
  • choroby dziedziczne i wrodzone
  • zespoły predyspozycji do nowotworów
  • najczęstsze aneupliodie