Innowacje Article · 19 marca 2021

TimeLapse, czyli całodobowy monitoring zarodków. Dlaczego taki ważny?

Najnowocześniejszą obecnie metodą monitoringu zarodków jest Time Lapse. Metoda zapisu poklatkowego wyróżnia się spośród innych bardzo wysoką dokładnością. Co więcej, zarodki obserwowane są każdego dnia i to przez całą dobę! Jakie inne korzyści niesie ze sobą ta metoda?

całodobowy monitoring zarodków timelapse

Transfer zarodka jest finalnym etapem procedury in vitro. Nie wykonuje się go jednak od razu po zapłodnieniu. Zanim maleńki zarodek trafi do macicy, zostaje umieszczony w specjalnym inkubatorze, gdzie hodowany przez kilka dni podlega obserwacji. Jest to bardzo ważne, ponieważ im lepszy jakościowo zarodek, tym większe szanse na sukces procedury in vitro. Najnowocześniejszą obecnie metodą monitoringu zarodków jest Time Lapse. Metoda zapisu poklatkowego wyróżnia się spośród innych bardzo wysoką dokładnością. Co więcej, zarodki obserwowane są każdego dnia i to przez całą dobę! Jakie inne korzyści niesie ze sobą ta metoda?

 

Po co w ogóle ten cały monitoring?

 

Żeby zarodek mógł zostać wytransferowany do macicy, musi osiągnąć stadium blastocysty. Jest to etap jego rozwoju, o największym potencjale na prawidłowe zagnieżdżenie się w endometrium macicy. Jeszcze przed transferem, zapłodniona komórka jajowa zostaje więc umieszczona w inkubatorze, który niczym „brzuch” mamy zapewnia jej odpowiednie warunki do rozwoju. Niestety, nie każdej zapłodnionej komórce udaje się osiągnąć wymagane stadium. Rozwój zarodka może zatrzymać się na dowolnym etapie, zarówno przed jego zagnieżdżeniem się w macicy, jak i po nim. Najczęstszą przyczyną okazują się zaburzenia genetyczne – aneploidie, poliploidie czy mozaicyzm.

 

Dlatego też zanim zarodek ostatecznie trafi do macicy, embriolog monitoruje jego rozwój i ocenia, czy ma wystarczający potencjał implantacyjny. Standardowa obserwacja zarodków w procedurze IVF niestety nie zawsze daje możliwość wybrania tych najlepszych jakościowo. W efekcie pacjentka zostaje narażona na stres związany z ryzykiem nieudanego in vitro, ryzykiem poronienia oraz koniecznością powtórzenia całej procedury. System całodobowego monitoringu zarodków wprowadza nowe wskaźniki oceny ich rozwoju, dzięki czemu procedura zapłodnienia pozaustrojowego ma większe szanse zakończyć się powodzeniem.

 

leczenie metodą in vitro

 

Zarodek fotografowany co 5 minut!

 

Wszystko dzięki inkubatorowi z systemem mikroskopii cyfrowej, który fotografuje zarodek całą dobę. Z setek fotografii, wykonywanych w 5-minutowych odstępach czasu, powstaje film, który dokładnie pokazuje przebieg jego rozwoju. W ten sposób embriolog może obserwować kolejne podziały komórkowe zarodka aż do stadium blastocysty, czyli stadium, w którym może zostać przeniesiony do macicy. Dla porównania, w klasycznym monitoringu rozwój zarodka oceniany jest zaledwie kilka razy w ciągu całego jego pobytu w inkubatorze. Tymczasem w systemie Time Lapse odbywa się to nieustannie przez całą dobę. Jednak na tym jego zalety się nie kończą.

 

Zobacz też: Blastocysta – czyli kilka słów o rozwoju zarodka w procedurze in vitro 

 

Time Lapse – bardziej precyzyjny niż inne metody

 

Dzięki tej nowoczesnej metodzie monitoringu embriolog może nie tylko określić, kiedy nastąpiły pierwsze podziały komórkowe, ale także ocenić ich dynamikę i różnicowanie się komórek. Oglądając film prezentujący poszczególne etapy rozwoju zarodka, jest w stanie wychwycić również wszelkie nieprawidłowości, które mogłyby negatywnie wpłynąć na przebieg ciąży, np. nadmierną fragmentację cytoplazmy, wakuolizację czy multinukleację. W swojej ocenie embriolog posługuje się specjalnym algorytmem, który uwzględnia bardzo różne kryteria, m.in. jakość trofoblastu i węzła zarodkowego. Sam zarodek oceniany jest natomiast  w 6-stopniowej skali. Na tle klasycznych metod monitoringu Time Lapse jest więc zdecydowanie bardziej precyzyjny.

 

Co ważne, podczas monitoringu tą metodą zarodka ani razu nie wyciąga się z inkubatora. Pozostaje on w nim aż do dnia transferu, dzięki czemu jest chroniony przed takimi czynnikami, jak zmiany temperatury czy pH, które mogłyby mu zaszkodzić. Całodobowy monitoring pozwala również zmniejszyć ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej, która przy in vitro nie jest szczególnie wskazana.

 

Warto przeczytać: In vitro – słownik najważniejszych pojęć 

 

Monitoring zarodków metodą Time Lapse – najważniejsze korzyści

 

  • Całodobowa kontrola rozwoju zarodka.
  • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia ciąży mnogiej.
  • Ocena dynamiki rozwoju zarodka według specjalnego algorytmu.
  • Ochrona zarodka przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych.

 

Podsumowując, całodobowy monitoring zarodków metodą Time Lapse wydatnie zwiększa szanse na powodzenie procedury in vitro. Metoda ta wyróżnia się spośród innych bardzo wysoką dokładnością. Dzięki wykorzystaniu kamer zainstalowanych w inkubatorze, embriolodzy mogą stale śledzić rozwój zarodków i do transferu wybrać te jakościowo najlepsze.

Obserwuj nas
Tematyka
Innowacje